imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PE: Unia dla Zdrowia jako odpowiedź na ew. przyszłe pandemie

pe-covid.jpg


Europosłowie przyjęli we wtorek program Unia dla Zdrowia, obejmujący lata 2021–2027. Ma on lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłe zagrożenia zdrowia i pandemie.

Program będzie stanowił uzupełnienie polityki zdrowotnej państw członkowskich; fundusze – w wysokości łacznej 5,1 mld euro – trafia tam, gdzie UE może wnieść wyraźną wartość dodaną. Do jego głównych celów należy wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej poprzez wspieranie wzajemnej koordynacji działań państw członkowskich i wymiany danych między nimi. Leki i wyroby medyczne mają być tańsze i łatwiej dostępne.

Oczekuje się, że program lepiej przygotuje służbę zdrowia na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia i zwiększy wydolność systemów ochrony zdrowia. Powinno to umożliwić Unii zmierzenie się nie tylko z przyszłymi epidemiami, ale także długoterminowymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa i nierówności w zakresie opieki zdrowotnej.

Program będzie również wspierać działania związane z e-zdrowiem i tworzeniem europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Będzie też wspierać dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, w tym do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Kolejne aspekty to poprawa zdrowia psychicznego oraz intensyfikacja działań na rzecz walki z rakiem.

Podczas wtorkowej debaty plenarnej europosłowie podkreślali kluczową rolę, jaką nowy program odegra w walce z nierównościami w zakresie ochrony zdrowia, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między różnymi grupami społecznymi. Z zadowoleniem przyjęli utworzenie na poziomie UE zapasów niezbędnych środków i sprzętu medycznego, co uzupełnia prace prowadzone w ramach rescEU, oraz rezerwy personelu medycznego i pomocniczego, który będzie mobilizowany w przypadku kryzysu zdrowotnego.

Budżet programu to 5,1 mld euro, z czego co najmniej 20 proc. ma być przeznaczone na zapobieganie chorobom i promocję zdrowia.

Parlament zatwierdził program 631 głosami za, przy 32 przeciw i 34 wstrzymujących się.

Rozporządzenie ustanawiające program wejdzie będzie stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

woj/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment