imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

PE przyjął Instrument Wsparcia Technicznego, który pomoże w odbudowie po pandemii

sesja-plenarna-PE.jpg


864 mln euro na lata 2021-2027 – tyle wyniesie budżet Instrumentu Wsparcia Technicznego, który ma pomóc krajom UE w przygotowaniu planów naprawczych niezbędnych do uzyskania dostępu do finansowania z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

We wtorek, 19 stycznia Parlament Europejski przyjął przepisy, które regulują sposób w jaki Instrument Wsparcia Technicznego (The Technical Support Instrument – TSI) będzie wspierać ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 promując przy tym spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Reformy wspierane przez instrument mają skutecznie pomóc stawić czoła wyzwaniom określonym w przyjętych zaleceniach dla poszczególnych krajów.

Szczegółowe cele i działania

TSI ma pomóc władzom krajowym w przygotowywaniu, zmienianiu, wdrażaniu i rewizji ich planów krajowych. W tekście określono listę kluczowych działań, które należy przeprowadzić, takich jak cyfryzacja struktur administracyjnych i usług publicznych, w szczególności opieki zdrowotnej, edukacji lub wymiaru sprawiedliwości, tworzenie polityk pomagających ludziom w przekwalifikowaniu się na rynku pracy i budowanie odpornych systemów opieki oraz zdolności reagowania.

Komisja Europejska ma udostępnić online bazę danych z informacjami o działaniach objętych TSI.

Budżet i wdrożenie TSI

Całkowity budżet Instrumentu Wsparcia Technicznego wyniesie 864 mln euro na lata 2021-2027 (w cenach bieżących). Aby otrzymać wsparcie techniczne, takie jak ekspertyzy związane ze zmianą polityki lub w celu przygotowania strategii i planów reform, państwo członkowskie będzie musiało przedłożyć Komisji do 31 października wniosek, w którym określi obszary polityki, na których będzie się koncentrować.

Aby zapewnić natychmiastową dostępność zasobów i natychmiastową reakcję w pilnych lub nieprzewidzianych okolicznościach, do 30 proc. rocznej alokacji ma zostać zarezerwowane jako tzw. środki specjalne.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę, regulacja wejdzie w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Przewiduje się okres przejściowy dla działań rozpoczętych przed 31 grudnia 2020 r., które będą podlegały Programowi Wspierania Reform Strukturalnych (2017-2020) aż do ich zakończenia.

mp/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment