imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PE: miliardy na politykę migracyjną i graniczną

pe-migracja.jpg


fot. PE

Parlament Europejski zatwierdził miliardowe środki na zarządzanie unijnymi granicami oraz uporządkowanie polityki migracyjnej. W sumie ponad 16 mld euro UE lokuje w latach 2021-2027 w dwóch funduszach odnoszących się do kontaktów z obywatelami państw trzecich.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ma do dyspozycji 9,88 mld euro. Środki te mają wzmocnić wspólną politykę azylową UE, uporządkować legalną migrację, zgodnie z potrzebami państw członkowskich, wesprzeć integrację obywateli państw trzecich i ułatwić walkę z nielegalnym przekraczaniem unijnych granic. Europosłowie akcentowali konieczność skłonienia państw członkowskich do bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za przyjmowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl w całej UE.  

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami będzie w tej perspektywie finansowej dysponował kwotą 6,24 mld euro. Środki te mają służyć wzmocnieniu zarządzania granicami zewnętrznymi UE, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw podstawowych. Innym z celów jest zharmonizowanie polityki wizowej w ramach całej UE oraz zapewnienie właściwej ochrony dla osób szczególnie narażonych podczas podróży do Europy, w szczególności dzieci bez opieki.

Fundusze zostaną uruchomione po zatwierdzeniu regulaminów i opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym. Przepisy będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment