imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Parlament Europejski przyspiesza reformę dochodów UE, torując drogę dla funduszu odbudowy

20170828_EP-057117A_ABE_040_RESIZED_M.jpg


Parlament przyspiesza reformę dochodów UE, co ma umożliwić uruchomienie funduszu odbudowy „Next Generation EU” o wartości 750 mld euro.

Budżet Unii zasilą nowe źródła dochodów, takie jak opłata od tworzyw sztucznych. Te dodatkowe dochody pomogą spłacić dług zaciągnięty w wyniku funkcjonowania funduszu odbudowy. Państwa członkowskie, jak wskazuje europarlament, muszą jak najszybciej ratyfikować decyzję Rady o zasobach własnych.

W czwartek, europosłowie przyjęli jedno rozporządzenie wykonawcze i dwa rozporządzenia operacyjne. Dotyczą one metod pobierania i udostępniania określonych zasobów własnych stanowiących dochody budżetu UE. Te trzy akty prawne funkcjonują w połączeniu z decyzją w sprawie zasobów własnych, zatwierdzoną we wrześniu przez Parlament, a przez Radę – w grudniu 2020 r. Państwa członkowskie są obecnie w trakcie procesu ratyfikacji tej decyzji, przy czym do 18 marca uczyniło to 13 z 27 krajów UE.

Przyjęte rozporządzenia zawierają przepisy dotyczące obliczania i upraszczania dochodów UE, zarządzania przepływami pieniężnymi oraz prawa do monitorowania i kontroli. Przepisy te są niezbędne, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zreformowanego systemu dochodów budżetu UE.

Po ratyfikacji przez państwa członkowskie decyzji w sprawie zasobów własnych przyjęty przez PE pakiet będzie stosowany z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzi on nową opłatę od tworzyw sztucznych. To pierwszy z kilku rodzajów nowych źródeł dochodów, które będą stopniowo wprowadzane do 2026 r. Decyzja w sprawie zasobów własnych umożliwi UE zaciągnięcie pożyczki w wysokości 750 mld euro na realizację planu odbudowy „Next Generation EU”.

Jak zaznaczył portugalski europoseł Jose Manuel Fernandes, “Parlament Europejski po raz kolejny to nadaje ton”. “Zatwierdzając ten pakiet, gwarantujemy że unijny system zasobów własnych przyczyni się do stworzenia planu odbudowy >>Next Generation EU<<, jak tylko państwa członkowskie ratyfikują decyzję w sprawie zasobów własnych. Dzisiejsze głosowanie jest przypomnieniem, że na rzecz odbudowy musimy działać szybko i zdecydowanie” – podkreślił.
 
Francuski eurodeputowany Valerie Hayer przypomniał, że porozumienie z grudnia dotyczące spłat pożyczek zobowiązuje Komisję Europejską do zaproponowania w czerwcu tego roku unijnego podatku cyfrowego, niezależnie od tego, co wydarzy się na szczeblu OECD.

“Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji decyzji Rady. Nie możemy sobie pozwolić na żadne opóźnienia” – zaznaczył Hayer.

Podczas rozmów nad długoterminowym budżetem UE na lata 2021–2027 (zwanym także wieloletnimi ramami finansowymi) europosłowie wynegocjowali wiążący sposób wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Ustalono trzy etapy tego procesu.

Pierwszy etap (2021 r.) obejmuje wprowadzenie opłaty od tworzyw sztucznych, a następnie, do czerwca – przedstawienie nowych wniosków ustawodawczych dotyczących mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, podatku cyfrowego i systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Drugi etap (2022 i 2023 r.) przewiduje, że Rada zakończy dyskusje nad tymi nowymi źródłami dochodów najpóźniej do 1 lipca 2022 r., dzięki czemu będzie można je wprowadzić przed 1 stycznia 2023 r.

Natomiast w ramach trzeciego etapu (2024–2026) do czerwca 2024 r. Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie dodatkowych nowych zasobów własnych, które mogłyby obejmować podatek od transakcji finansowych i wkład finansowy sektora przedsiębiorstw lub nową wspólną podstawę opodatkowania osób prawnych. Zgodnie z założeniami, Rada zakończy dyskusje nad tymi nowymi źródłami dochodów UE najpóźniej do 1 lipca 2025 r., dzięki czemu będzie można je wprowadzić przed 1 stycznia 2026 r.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment