imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Origin Energy przechodzi na wsparcie Rimini Street

CP21_55_PR_Origin_Energy_Client_2400x2400_bizwire.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Czołową australijską spółkę energetyczną przekonał model wsparcia i możliwość redukcji kosztów.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że spółka Origin Energy, czołowy dostawca energii elektrycznej w Australii, przeszedł na wsparcie aplikacji e-Business Suite, Oracle Database, Fusion Middleware i Hyperion oferowane przez Rimini Street. Skorzystanie ze wsparcia Rimini Street dla oprogramowania Oracle pozwoli Origin Energy znacząco obniżyć swoje roczne opłaty za wsparcie i uniknąć procesu ciągłego wdrażania aktualizacji i zmian producenta, co da spółce możliwość skierowania własnych pracowników do realizacji inicjatyw biznesowych o wysokiej wartości.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005021/en/.

Przejście na Rimini Street obniża koszt i pomaga przyspieszać innowacje

Origin Energy jest dużym producentem energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz czołowym dostawcą usług z zakresu energii słonecznej i sieci szerokopasmowych. Origin jest także jednym z największych detalistów energii elektrycznej w Australii, posiadającym 4,3 mln kont klientów. Spółka w znaczącym stopniu polega na oprogramowaniu Oracle w zakresie kluczowych środowisk systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) (rozliczenia z klientami detalicznymi, rachunkowość finansowa, zarządzanie aktywami) i posiada ponad 100 instancji bazy danych.

„Odkryliśmy, że wśród największych kosztów obsługi naszych baz danych znalazły się konserwacja i wsparcie. Przyciągnęła nas przystępna cena i model wsparcia oferowane przez Rimini Street, ponieważ spółka dała nam możliwość istotnej redukcji naszych kosztów utrzymania bazy danych i uniknięcia dalszych aktualizacji w przyszłości” – powiedział Cameron Adams, dyrektor ds. architektury i usług baz danych w Origin Energy.

Migracja do chmury i przejście na ERP

„Origin w ostatnich latach migruje wszystkie zasoby aplikacyjne do chmury – dodał Adams. – Współpraca z Rimini Street pomogła nam jeszcze bardziej uprościć naszą działalność, a spółka stała się cennym elementem naszej ogólnej strategii IT. Co ważne, mogliśmy przesunąć część z naszych oszczędności na kosztach na działania o podwyższonej wartości, przy czym nasze zespoły skupiają się obecnie na bardziej aktywnej pracy z bazami danych, z ostatnio utworzonymi nowymi ramami wsparcia baz danych typu open source i migracją niektórych baz do PostgreSQL. Teraz, gdy otrzymujemy nowe zadania, najpierw przyglądamy się ofercie open source lub zarządzanym usługom”.

„Fenomenalne” wsparcie oprogramowania i szybki czas reakcji

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów, Rimini Street, Origin Energy otrzymała wsparcie głównego konsultanta technicznego o około 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo, Origin korzysta obecnie z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„W Rimini Street bezpośrednio dzwonisz do swojego głównego konsultanta technicznego albo zapisujesz swoje zgłoszenie w portalu i otrzymujesz telefon w ciągu około 10 minut” – powiedział Adams. „Wsparcie, jakie otrzymujemy w zakresie zdarzeń pierwszego poziomu, jest fenomenalne. Po drugiej stronie słuchawki siedzi ekspert, który wie, jakie pytania zadać i jak poprowadzić nas przez proces rozwiązania problemu”.

„W miarę jak firmy starają się uodpornić na nagłe, nieprzewidziane zdarzenia, takie jak pandemia, wiele organizacji musi nadal ograniczać koszty i utrzymywać nieefektywne rozwiązania – powiedział Daniel Benad, wiceprzewodniczący grupy i główny kierownik regionalny dla Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku w Rimini Street. – Na tym etapie mogą one przenosić cenne zasoby na inwestycje w rozwijanie swojej działalności i poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Niezależnie od pandemii, działy IT, które są obciążone aktualizacjami i zmianami niedodającymi zwykle żadnej nowej wartości, będą miały problem z poszukiwaniem sposobów na innowacje. Z przyjemnością wspieramy Origin w rozwijaniu jej własnego planu działania IT opartego o cele biznesowe”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005021/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment