imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Od wspierania rolników po ochronę środowiska – cele polityki rolnej UE

P044764-663234.jpg


W UE jest ok. 10 mln gospodarstw rolnych, a sektory rolny i spożywczy razem tworzą w Unii prawie 40 milionów miejsc pracy. UE wspiera rolnictwo dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR), która obejmuje szereg celów, także środowiskowych.

Parlament Europejski podkreśla, że rozpoczęta w 1962 r. WPR przeszła od tamtej pory szereg reform, dążąc do bardziej sprawiedliwego dla rolników i bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Wspólna polityka rolna jest finansowana z budżetu UE. W wieloletnim budżecie UE na lata 2021-2027 na rolnictwo przeznaczono 386,6 mld euro, podzielone na dwie części. Pierwsza z nich o wartości to 291,1 mld euro na Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, który zapewnia wsparcie dochodów dla rolników. Do tego dochodzi 95,5 mld na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujący finansowanie obszarów wiejskich, działania na rzecz klimatu i zarządzanie zasobami naturalnymi.

PE zauważa, że COVID-19 dotknął rolników i sektor rolnictwa. UE wprowadziła konkretne środki dla ich wsparcia. Obecne zasady wydatkowania środków WPR obowiązują do 2023 r. ze względu na opóźnienia w negocjacjach budżetowych. Aby ochronić dochody rolników i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe potrzebne było przejściowe porozumienie.

Europarlament zwraca przy tym uwagę, że rolnictwo w UE jest odpowiedzialne za ok. 10 proc. emisji gazów cieplarnianych. Dzięki reformie, polityka rolna UE powinna stać się bardziej przyjazna dla środowiska, sprawiedliwsza i przejrzysta – stwierdzili europosłowie po osiągnięciu porozumienia z Radą UE. Parlament Europejski chce powiązać WPR z porozumieniem klimatycznym z Paryża, zwiększając jednocześnie wsparcie dla młodych rolników oraz małych i średnich gospodarstw rolnych. PE zagłosuje nad ostatecznym porozumieniem w 2021 r.; ma ono wejść w życie w 2023 roku.

Polityka rolna jest powiązana z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” Komisji Europejskiej, której celem jest ochrona środowiska i produkcja zdrowej żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom środków do życia.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment