imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Nowości. Innowacje. Przełomy. Raport na temat oceny przełomowości i wartości terapii onkologicznych

36669636_1_crop_300x168_809c26c1_CPO.jpg


Ogromny postęp w medycynie, wręcz rewolucja, jaka ostatnio dokonuje się na naszych oczach oraz wynikająca z niego imponująca liczba nowych terapii onkologicznych pociągają za sobą konieczność postawienia pytania o kryteria dokonywania wyboru i kolejność refundacji technologii lekowych przy ograniczonych zasobach finansowych.


Te pytania zadają i próbują na nie odpowiedzieć autorzy raportu, przygotowanego przez Modern Healthcare Institute. Raport stawia tezę, że kolejność decyzji refundacyjnych powinna zależeć od wartości dodanej i efektywności klinicznej danej technologii lekowej. Zespół ekspertów, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Czecha, pochylił się nad tą kwestią i przeanalizował czynniki wpływające na rzeczywistą wartość nowych leków przeciwnowotworowych. „Raport zawiera wiele wartościowych rekomendacji. Wskazuje na obszary priorytetowe podczas podejmowania decyzji refundacyjnych i zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania właściwych parametrów oceny. Jednocześnie, w obiektywny sposób, ocenia sytuację refundacyjną w Polsce oraz udowadnia istotny postęp, jaki dokonał się ostatnio w zakresie dostępności do nowych metod leczenia przeciwnowotworowego” – zauważa prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Współautorzy raportu, dr n. med. Jakub Gierczyński, dr n. med. Magdalena Władysiuk oraz redaktor Krzysztof Jakubiak, zaproponowali kryteria oceny, które mogłyby stać się przydatnym narzędziem przy weryfikacji przełomowości terapii onkologicznych i podejmowaniu szybszych decyzji refundacyjnych. Lista kryteriów powinna zawierać co najmniej następujące parametry:

1. Istotność obszaru terapeutycznego wyrażana danymi epidemiologicznymi.

2. Poziom zaspokojenia potrzeb pacjentów.

3. Rokowania pacjentów na podstawie analizy przeżyć.

4. Ocena leku w algorytmie ESMO (możliwa jedynie w terapii guzów litych).

5. Ocena FDA w postaci określenia terapii jako przełomowej (breakthrough) lub pierwszej w swojej klasie (first-in-class).

6. Innowacyjność technologiczna.

7. Data rejestracji w EMA.

Aby poprawić jakość życia chorych na nowotwory i ich codzienne funkcjonowanie, zatrzymać progresję choroby i zwiększyć przeżywalność pacjentów, należy wdrożyć rekomendacje autorów raportu: wprowadzić procedurę szybkiej ścieżki refundacyjnej dla przełomowych terapii onkologicznych, weryfikować ich wartość dodaną i przełomowość za pomocą właściwych algorytmów oceny.

Zapis konferencji pod linkiem: http://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/GPWMedia/video/klient/20200720_pap_1.mp4


Source link

Leave a Comment