imalopolska

najnowsze wiadomości

Technologie

Nowelizacja uchwały śmieciowej w stolicy i podwyżki cen

krakow-4981894_960_720.jpg


Poruszenie wśród mieszkańców warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wywołała zapowiedź wprowadzenia w życie zapisów nowej uchwały śmieciowej. Jej wdrożenie spowoduje drastyczną podwyżkę opłat za wywóz odpadów, w tym tonie ostrzegają spółdzielnie w stolicy.

Wzrost opłat za wywóz odpadów

Skutkiem wejścia w życie proponowanych regulacji dla mieszkańców lokali wielorodzinnych będzie znaczny wzrost kosztów względem dotychczasowych opłat. Szacunkowo ma oma wynieść około 85 zł na miesiąc za samo wywożenie śmieci. Nowy cennik ma zacząć obowiązywać od początku stycznia przyszłego roku. Budząca ogromne kontrowersje uchwała śmieciowa przyjęta podczas ostatniego posiedzenia rady miasta Warszawa ma w zamierzeniu przywrócić wcześniejszą metodę pobierania opłat. Spółdzielnie ostrzegają i widzą w tym pretekst do wzrostu opłat za wywożenie odpadów.

Największy ciężar finansowy w związku z utrzymaniem czystości przypadnie i tak już mocno obciążonym właścicielom małych oraz średnich lokali. Posiadacze największych powierzchniowo lokali nie zostaną tak mocno dotknięci skutkami nowych regulacji jak w tych pierwszych. Co więcej szacunki wskazują, że takie zamieszkane głównie przez wieloosobowe zamożne rodziny lokale mogą odczuć nawet realny spadek obciążeń nawet o około 30%, podczas gdy mieszkający w mniejszych mieszkaniach będą się musieli zmierzyć z podwyżką nawet rzędu 100%, czyli dwukrotnym wzrostem.

Oświadczenie warszawskich spółdzielni

Przedstawiciele kilku spółdzielni mieszkaniowych zaangażowanych w proces tworzenia nowych wersji przepisów odnośnie gospodarowania odpadami opublikowali oświadczenie w sprawie nowej uchwały, w którym ocenili kierunek zmian jako dużo gorszy od tego co poprzednio uchwalili radni i idący w innym kierunku niż ich oczekiwania. Stwierdzili, że ustanowienie jednolitej wysokiej opłaty dla wszystkich właścicieli lokali niezależnie od ich wielkości jest rażąco niesprawiedliwe i mocno godzi w mniej zamożnych Warszawiaków posiadających mniejsze i średniej wielkości lokale mieszkalne.

Spółdzielnie zaznaczyły, że dotychczas podczas rozmów współpracowały z przedstawicielami miasta sygnalizując, że nie są ani za ani przeciw wdrażanym metodom rozliczania opłat, jednakże zaznaczyli, że uchwały, które je wprowadzają nie mogą być sprzeczne z prawem, a zasady rozliczania powinny być jasne, przejrzyste, precyzyjne a zwłaszcza sprawiedliwe społecznie.

Kontrowersyjna uchwała przyjęta została przez stołecznych radnych w piątek 17 grudnia po tym jak Regionalna Izba Obrachunkowa dokonała zakwestionowania poprzednich przepisów wiążących wysokość opłat z wielkością mieszkań. Aktualnie prawnicy reprezentujący spółdzielnie dokonują szczegółowych analiz zapisów uchwały. Nie jest na ten moment wykluczone, że decyzja ta zostanie zaskarżona.


Source link

Leave a Comment