imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Na Mazowszu zatwierdzono kryteria wyboru projektów; pierwsze nabory od 31 marca

1KM-mazowsze.jpg


Fot. UM Województwa Mazowieckiego

W czwartek, 23 marca odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Komitet zatwierdził m.in. zasady wyboru projektów w ramach naborów wniosków, które rozpoczną się 31 marca.

Od 31 marca na Mazowszu wystartują pierwsze nabory wniosków finansowanych ze środków europejskich z perspektywy 2021-2027. Kryteria wyboru projektów do dofinansowania, które są kluczowe do uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej określił podczas pierwszego posiedzenia Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

„W skład Komitetu wchodzi 128 osób. Są to przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i akademickich, partnerzy gospodarczy, społeczni oraz organizacje pozarządowe. Warto zauważyć, że w celu podkreślenia roli partnerów w Komitecie mamy reprezentację aż 19 organizacji pozarządowych” – powiedział podczas inauguracyjnego posiedzenia marszałek województwa Adam Struzik.

Zgodnie z decyzją Komitetu w pierwszej kolejności będzie można ubiegać się o wsparcie w czterech obszarach:

  • Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami;
  • Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
  • Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych;
  • Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia Społeczna.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment