imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

MKiDN: szkolenia dla wnioskodawców w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027

1_20.jpg


Do 14 kwietnia przedstawiciele instytucji kultury i innych podmiotów mogą zarejestrować się na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców do programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, współfinansowane ze środków POIiŚ – poinformował resort kultury i dziedzictwa narodowego.

Szkolenia dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027 odbędą się 26 i 27 kwietnia w Warszawie.

Resort poinformował, że udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele państwowych instytucji kultury; instytucji kultury współprowadzonych przez administrację rządową; instytucji kultury posiadających zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymienionego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego; publicznych szkół lub publicznych uczelni artystycznych oraz podmiotów zarządzających obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzających obiektami posiadającymi tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

MKiDN dodał, że w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP udział mogą wziąć również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury; samorządowych instytucji kultury; organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Informacje o zakresie szkoleń znajdują się tutaj.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment