imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Masoneria: Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci B:Jana Olszewskiego

a30a

Strona główna &gt Polska &gt Masoneria: Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci B:Jana Olszewskiego Masoneria: Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci B:Jana Olszewskiego AdRo203 Polska

Prawo kanoniczne: Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r.

Przypominamy, że w dniu 17 lutego 1983 Jan Paweł II zmienił przepisy prawa kanonicznego w taki sposób, że wprowadził dwuznaczność stosunku KK do masonerii. Po tym dekrecie jedni twierdzą, że zakaz został cofnięty, drudzy, że zakaz przynależności jest w mocy.
Później sprostowano (Ratzinger):

1. Dotychczasowa praktyka dyscyplinarna Prawu Kanonicznego nie została w niczym zmodyfikowana i obowiązuje w całej pełni.

2. Nie została więc skasowana ani ekskomunika, ani inne przewidziane kary.

Tak więc Jan Olszewski nie ma prawa do katolickiego pogrzebu, bo jest exkomunikowany z Kościoła Świętego i nie może być pogrzebany na katolickim cmentarzu. Ktokolwiek odprawiłby mszę pogrzebową lub brałby udział w pogrzebie jest automatycznie ekskomunikowany.

Katolikom nie wolno brać udziału w „dniu żałoby narodowej”. Prezydent, który ewentualnie taki dzień ogłosi, będzie exkomunikowany również.

Red. Gazeta Warszawska

Manfred Adler: Wolnomularstwo a Watykan …(AntiEcclesia)Wolnomularstwo a Watykan zdarzyło się iż głowa największej religii na świecie umiera nie będąc wrogo nastawiona do wolnomularstwa. I po raz pierw­szy w historii mogą wolnomularze nad trumną papieża … + Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci B:. Jana Olszewskiego, mecenasa, działacza demokratycznego, premiera Polski (1991-92) i naszego masońskiego Brata.

B:. Jan Olszewski był człowiekiem, którego życie przypadło na czasu trudne. Harcerz, uczestnik Powstania Warszawskiego – po 1945 roku znajdował się w opozycji. Zasłynął jako współautor artykułu „Na spotkanie ludziom z AK” (1956), nawołującego do rehabilitacji podziemia niepodległościowego. Należał także do Klubu Krzywego Koła.

Do wolnomularstwa wstąpił w 1962 roku w warszawskiej loży Kopernik. Dwa lata później uzyskał godność Mistrza. Związany był z Wielką Lożą Narodową Polski.

W czasie PRL był obrońcą wielu znanych postaci opozycji demokratycznej – m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego czy Adama Michnika. Z tym ostatnim, w roku 1975 podpisał „List 59” – oficjalny apel polskich intelektualistów w proteście przeciwko zmianom w Konstytucji.

W 1976 roku był jednym z założycieli KOR – obok Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego oraz Antoniego Maciarewicza. Brał udział w zakładaniu Solidarności, był także oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Popiełuszki.

W 1989 roku uczestniczył w porozumieniu obrad Okrągłego Stołu (jako ekspert strony solidarnościowej w podzespole ds. reformy prawa i sądów).

W III RP związany był ze środowiskiem prawicy (m.in. Porozumienia Centrum i Ruchem dla Rzeczypospolitej), stał także na czele mniejszościowego rządu.

W 2009 roku, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną, został odznaczony Orderem Orła Białego.

Rodzinie, Przyjaciołom, Braciom z Wielkiej Loży Narodowej Polski składamy serdeczne kondolencje, przekazując, zgodnie z wolnomularskim zwyczajem, dewizę „płaczmy, płaczmy, płaczmy – lecz zachowajmy w sercach nadzieję”.

https://www.facebook.com/GwiazdaMorzaGdansk/photos/a.284856171846583/869168103415384/?type=3&theater http://www.loza-gwiazdamorza.pl/pl/loza.gwiazda.morza.co.robimy.php Żyd i mason Jan Olszewski był najgorszym ze wszystkich powojennych premierów. …(+Pugna+)Żyd i mason Jan Olszewski (prawdziwe nazwisko Izaak Oksner) był najgorszym ze wszystkich powojennych premierów. Cechą jego premierostwa była notoryczna niemoc władzy. Pod tym względem Olszewski — męczennik zamachu … Za: https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/3040-masoneria-jana-olszewskiego 9.02.2019


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment