imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Małopolska: Rusza etap przedkonkursowy dot. wsparcia infrastruktury badawczej w programie FEM 2021-2027

dokumenty-rachunki-pap-samorzad.jpg


Fot. PAP Samorząd

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (etap przedkonkursowy), potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

“Zapraszamy do składania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć z zakresu regionalnej infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego. Etap przedkonkursowy poprzedza i warunkuje możliwość udziału we właściwej procedurze konkursowej” – napisano w komunikacie.

Na finansowanie regionalnej infrastruktury badawczej w woj. małopolskim przeznaczono ponad 50 mln euro.. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wsparcie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych na terenie województwa małopolskiego.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych, których zakres jest zgodny z RIS tj. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, o których mowa w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, tj.

RIS 1 – Nauki o życiu (life science)
RIS 2 – Energia zrównoważona
RIS 3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
RIS 4 – Chemia
RIS 5 – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
RIS 6 – Elektrotechnika i przemysł maszynowy
RIS 7 – Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Jak złożyć wniosek

Wnioski opracowane na podstawie załączonego formularza i Zasad identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu FEM 2021-2027 należy składać w formie elektronicznej: w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

Więcej informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-dotyczacych-regionalnej-infrastruktury-badawczej-w-programie-fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027-etap-przedkonkursowy

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment