imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Lubelskie ma już zatwierdzony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych

lubelskie.jpeg


Grafika z harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie

Zarząd Województwa Lubelskiego 17 stycznia przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W pierwszym kwartale 2023 r. zaplanowano ogłoszenie 11 naborów.

Przyjęty przez zarząd harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W pierwszym  kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zgodnie z harmonogramem pierwsze nabory rozpoczną się w marcu 2023 roku. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

W maju przewidziano nabór projektów z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od 10 do 15 tyś RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Będzie też nabór projektów z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w gminach o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców. O środki będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. W puli jest ponad 187 mln zł.

Również w maju jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować  o środki  na inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym m. in. na budowę, rozbudowę i adaptację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, na tworzenie placów zabaw oraz projekty związane z infrastrukturą włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Druga pula środków przeznaczonych na wsparcie edukacji przedszkolnej zostanie uruchomiona w listopadzie z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.

We wrześniu wystartuje natomiast nabór projektów związanych ze wspieraniem niskoemisyjnego transportu miejskiego. W ramach tych zadań będą środki na m.in. inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy w centrach miast i ich obszarach funkcjonalnych oraz przygotowanie i aktualizację Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

W harmonogramie przewidziano również nabory wniosków dla przedsiębiorców m.in. na badania naukowe i innowacje oraz na wzmacnianie wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment