imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Lider grupy ABBA na czele światowej organizacji twórców

36250119_1_crop_300x168_bf857c69_CPO.jpg


Paryż, 28 maja 2020r.

Jeden z najbardziej kreatywnych twórców piosenek został wybrany na przewodniczącego największej globalnej sieci twórców – CISAC. Znany nie tylko ze swojej twórczości, ale też z dogłębnej wiedzy o sektorach kreatywnych i systemach wynagradzania za twórczość, Ulvaeus rozpoczyna trzyletnią kadencję, podczas której zapowiada szczególnie aktywną walkę o prawa autorskie i wynagrodzenia w sieci.

O swej nowej roli mówi: „Miałem cudowne życie jako twórca piosenek i artysta, szczęśliwie ciesząc się wieloma sukcesami. Teraz, stając na czele CISAC-u, mam inne możliwości, mogę starać się pomóc kolejnym młodym twórcom w ich życiu zawodowym. Autorytet CISAC-u na świecie jest niekwestionowany, jestem głęboko przekonany o słuszności misji tej organizacji na rzecz zapewnienia lepszych i bardziej uczciwych warunków dla autorów. Interesuje mnie również sposób, w jaki używane przez nas technologie mogą działać korzystniej dla twórców, przynosząc im godziwe wynagrodzenie i więcej tantiem”.

Trzyletnia kadencja przewodniczącego oznacza dla Björna Ulvaeusa pracę na rzecz silnego prawa autorskiego, a przede wszystkim korzystniejszych systemów rozliczeń za twórczość wykorzystywaną online oraz lepszych warunków pracy dla twórców muzyki, filmu, sztuk wizualnych, teatru i literatury. Został wybrany podczas wirtualnych obrad Walnego Zgromadzenia CISAC-u i zastępuje na tym stanowisku Jeana-Michela Jarre’a, pioniera muzyki elektronicznej, który pełnił tę funkcję przez siedem lat.

CISAC, Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, reprezentuje ponad 230 stowarzyszeń autorów ze 121 krajów. Społeczność CISAC-u reprezentuje ponad 4 miliony twórców i odpowiada za 9,6 mld euro światowych wpływów z licencji i tantiem.


Source link

Leave a Comment