imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Ku efektywniejszej gospodarce wodno-ściekowej | PAP MediaRoom portal.

pe-woda.jpg


Fot. PE

Prawie 18 mln zł z Unii Europejskiej otrzymało woj. świętokrzyskie na gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki pozyskanym środkom dofinansowane zostały inwestycje na terenie sześciu gmin w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz ujęcia wody.

Umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pochodzą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI). Zostały zawarte przez władze województwa z gminami: Bodzechów, Bieliny, Radoszyce, Samborzec, Obrazów oraz Tuczępy. Finansowe wsparcie inwestycji może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Bodzechów otrzymała 3 mln zł na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części gminy.

Władze gm. Bieliny ponad 3,2 mln zł przeznaczą na budowę sieci kanalizacyjnej w Makoszynie wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego wody pitnej.

Gmina Radoszyce otrzymała 3 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy. Podobną kwotę gmina Samborzec przeznaczy na budowę sieci kanalizacji ściekowej niskociśnieniowej oraz pierwszy etap rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kobierniki.

Gmina Obrazów realizować będzie budowę ujęcia wody w Węgrcach Panieńskich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki. Wartość unijnego dofinasowania wyniosła w tym przypadku ponad 3 mln zł.

2,6 mln zł władze gminy Tuczępy przeznaczą na rozbudowę kanalizacji sieciowej w Tuczępach i wodociągu gminnego na odcinku Januszkowice – Dobrów – Rzędów.

Marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zwraca uwagę, że jest to kolejny etap zawierania umów pomiędzy samorządem województwa świętokrzyskiego a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w wyniku prowadzonej weryfikacji przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

„We wrześniu tego roku w ramach ogłoszonego konkursu zawarte zostały 24 umowy, a dzisiejsze podpisanie kolejnych sześciu możliwe było dzięki korzystnemu kursowi euro i wycofaniu się kilku wnioskodawców na etapie prowadzonej oceny merytorycznej” – powiedział marszałek.

Po podpisaniu tych umów samorządy gminne oraz spółki komunalne, dla których jednostki samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami, dysponowały będą łącznie kwotą ponad 85 mln złotych na inwestycje.

„Znacząco przyczynią się one do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim” – argumentuje członek zarządu województwa Marek Jońca.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment