imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Komitet Regionów: polityka spójności nie powinna konkurować z Funduszem Odbudowy

50467631118_16134a4bf4_c.jpg


Europejski Komitet Regionów zaapelował do ministrów krajów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za politykę spójności o unikanie konkurencji między środkami z polityki spójności UE i Funduszu Odbudowy.

Apel przekazał przewodniczący KR Apostolos Cicikostas podczas nieformalnego spotkania z ministrami UE, które odbyło się we wtorek 18 maja br. Na ten problem zwracały uwagę również polskie samorządy – przypomina Unia Metropolii Polskich.

„Spójność jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko polityką, jest jedną z podstawowych wartości, na których zbudowaliśmy naszą Unię, oraz drogowskazem dla najpotężniejszych narzędzi inwestycyjnych UE. Pandemia ma zróżnicowane skutki społeczno-gospodarcze i wszystkie środki naprawcze muszą uwzględniać tę rzeczywistość” – podkreślił Cicikostas, cytowany w komunikacie prasowym. „Musimy bezwzględnie unikać wszelkiej konkurencji między funduszami strukturalnymi a Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, gdzie kluczowe inwestycje są realizowane za pośrednictwem silnie scentralizowanego instrumentu, tylko dlatego, że przepisy są łatwiejsze i nie ma potrzeby współfinansowania ze środków krajowych” – przekonywał.

Zdaniem szefa KR, jedynie prawdziwe partnerstwo między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi może przyczynić się do ożywienia gospodarczego, jakiego potrzebują obywatele UE. „Dlatego skorzystałem z dzisiejszej okazji, by zwrócić się do ministrów o pomoc w umacnianiu tego partnerstwa w każdym kraju” – wyjaśnił.

Europejski Komitet Regionów wielokrotnie ostrzegał przed ryzykiem pokrywania się lub nawet konkurencji między narzędziami finansowania z polityki spójności i Funduszu Odbudowy.

Burmistrz położnego w północnej Francji miasteczka Coulaines Christophe Rouillon, będący sprawozdawcą KR-u w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powiedział, że Komitet z zadowoleniem przyjął dążenie prezydencji portugalskiej do maksymalizacji synergii między polityką spójności a krajowymi planami odbudowy.

„Naszym zdaniem synergia ta byłaby z góry najlepiej zagwarantowana, gdyby w planach krajowych stosowano również zasadę partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi (…) Musimy zadbać o to, by plany te nie szkodziły spójności poprzez tzw. reformy strukturalne. Aby tego uniknąć, Komisja Europejska i Rada UE muszą dzielić się swoimi analizami planów krajowych nie tylko z Parlamentem Europejskim, ale również z Europejskim Komitetem Regionów” – wskazywał francuski burmistrz.

Na ten problem zwracały uwagę również polskie samorządy. W trakcie rozmów z rządem oraz konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy samorządowcy wielokrotnie podnosili potrzebę wyraźnego rozgraniczenia zakresów pomocy z tych dwóch źródeł. O potrzebie stworzenia klarownych reguł dzielenia środków unijnych w różnych programach i obszarach samorządowcy zwracali uwagę m.in. podczas rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim.

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Największą jego częścią jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Fundusz składa się też z mniejszych programów (m.in. mający wesprzeć regiony w reagowaniu na społeczne i zdrowotne skutki pandemii COVID-19 REACT-UE).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment