imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Komitet Regionów apeluje do samorządowców o przyłączenie się do paktu klimatycznego

P044579-411149.jpg


Fot. Komisja Europejska – serwis audiowizualny

Komitet Regionów apeluje do samorządowców o przyłączanie się do Europejskiego Paktu Klimatycznego i wzięcie udziału w zorganizowanym systemie zbierania zobowiązań klimatycznych miast i regionów przed szczytem klimatycznym ONZ COP26 w Glasgow.

Wyjaśniono, że chodzi o to, by inspirować do działania i podzielić swoimi zobowiązaniami w odniesieniu do celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050. Komitet Regionów chce też, aby zobowiązania i osiągnięcia miast i regionów w dziedzinie klimatu były formalnie uznawane i liczone.

Komisja Europejska ogłosiła Europejski Pakt Klimatyczny, ogólnounijną inicjatywę, która ma zapewnić ludziom z różnych środowisk możliwość zaangażowania się w działania na rzecz klimatu, pod koniec ub. roku. Jest to platforma partycypacyjna wspierająca Europejski Zielony Ład.

Działania te mają uzupełnić wysiłki na rzecz przyspieszenia wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na każdym terytorium, w czasie gdy państwa członkowskie przedkładają swoje plany odbudowy po pandemii COVID-19.

Jak podkreślono w czwartkowym komunikacie Komitetu Regionów, po powołaniu grupy roboczej ds. lokalnego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu w czerwcu ub. r. KR intensyfikuje swoje wysiłki na rzecz wspierania miast i regionów w zapewnieniu sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu przejścia do neutralności klimatycznej do 2050 r. Chodzi o łatwiejszy dostęp do funduszy UE i inspirowanie projektów Zielonego Ładu poprzez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk.

Burmistrz hiszpańskiej Sewilli i przewodniczący komisji środowiska (ENVE) Komitetu Regionów Juan Espadas powiedział, że wraz z Zielonym Ładem UE stawia zrównoważony rozwój w centrum swojego programu działań, zarówno w Europie i na świecie. „Miasta i regiony wnoszą wkład w zewnętrzny wymiar Zielonego Ładu, współpracując na poziomie globalnym i zobowiązując się do realizacji jego celów. Będąc liderem w budowaniu trwałej i sprawiedliwej odbudowy, mogą wykorzystać swój wspólny głos i indywidualne działania, aby (…) forsować globalny program, który zmniejsza nierówności i zajmuje się kryzysem klimatycznym” – ocenił.

Burmistrz Autun we Francji i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie zwiększenia ambicji klimatycznych Europy do 2030 r. Vincent Chauvet oświadczył, że lokalni przywódcy z zadowoleniem przyjęli porozumienie dotyczące zwiększenia ambicji klimatycznych UE w zakresie ograniczenia co najmniej 55 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

„Jednak zobowiązania i osiągnięcia miast i regionów w dziedzinie klimatu nie są obecnie brane pod uwagę. Trzeba uznać nasz wkład w zmianę sposobu życia, przemieszczania się i pracy, ustalając porównywalne dane i cele, dzięki czemu nasze wysiłki będą formalnie uznawane i liczone” – zaznaczył.

Radny Katanii (Włochy) i sprawozdawca komunikatu ws. partnerstwa z południowym sąsiedztwem Vincenzo Bianco zaznaczył, że „zielona i sprawiedliwa transformacja musi znajdować się w centrum nowej agendy dla Morza Śródziemnego”.

„Wzywamy instytucje europejskie do wzmocnienia zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu dla południowego sąsiedztwa (…). współpraca na szczeblu lokalnym i regionalnym ma kluczowe znaczenie dla bardziej zamożnej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla regionu Morza Śródziemnego” – zaznaczył.

Unijna organizacja ARLEM alarmuje, że region śródziemnomorski ociepla się o 20 proc. szybciej niż reszta świata, co może prowadzić do masowych migracji.

Komitet Regionów jest reprezentującym samorządy ciałem doradczym UE, w którym zasiadają odpowiednicy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków i radnych wszystkich szczebli z 27 państw członkowskich, w tym z Polski.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment