imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Kazachstan podejmuje nowe kroki w celu ochrony i wsparcia obywateli i gospodarki

35998023_1_crop_300x168_6b5bdba8_CPO.jpg


Głowa państwa podkreśliła, że głównym zadaniem rządu poza ochroną życia i zdrowia obywateli jest utrzymanie dochodów obywateli i firm oraz zapewnienie stabilności społecznej i gospodarczej. W toku jest aktywne wdrożenie ogłoszonych przez prezydenta Tokajewa dwóch pakietów wsparcia antykryzysowego.

W rezultacie:

– 4 miliony 250 tysięcy osób otrzymało pomoc finansową;

– ponad 570 tysięcy osób otrzymało zestawy żywnościowe;

– w kwietniu i maju ponad 1,6 miliona osób otrzyma od państwa pomoc finansową na opłacenie mediów;

– ponad 1,6 miliona obywateli i 11,5 tysiąca MŚP otrzymało odroczenie spłaty pożyczek i kredytów o łącznej wartości ponad 360 miliardów tenge (3 mld 600 mln złotych);

– ulgi podatkowe objęły ponad 700 tysięcy firm i indywidualnych przedsiębiorców, co pozwoli im zaoszczędzić około 1 biliona tenge (10 mln złotych);

– znaczne środki zostały przeznaczone na kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw z przystępnymi cenami;

– na finansowanie prowadzonych przez gospodarstwa rolnicze wiosennych prac polowych i zakupów terminowych przeznaczono 200 miliardów tenge (2 mld. złotych), w tym 70 miliardów (700 mln.złotych) przeznaczono na rozwój produkcji nasion, zakup nawozów i pestycydów.

Ogólnie rzecz biorąc, kwota funduszy na wsparcie obywateli i przedsiębiorstw wyniosła prawie 6 trylionów tenge (60 mld. złotych). Prezydent uważa jednak, że nie można zadowalać się osiągniętymi wynikami, gdyż sytuacja jest nadal bardzo poważna. Szczyt zachorowań w Kazachstanie jeszcze nie nastąpił i nadal istnieje zagrożenie, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Biorąc to pod uwagę prezydent postanowił podpisać Postanowienie o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego do 11 maja tego roku.

Jednocześnie Komisja Państwowa do spraw zapewnienia reżimu kwarantanny jest gotowa do złagodzenia reżimu kwarantanny, przede wszystkim w tych regionach i miastach, w których sytuacja z rozprzestrzenianiem się wirusa jest pod kontrolą. Komisji Państwowej powierzono ustalenie listy organizacji, które rozpoczną pracę we wszystkich regionach kraju, na wzór stolicy. Przede wszystkim są to przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy budowlane i drogowe, firmy transportowe, banki, centra usług publicznych. Ale jednocześnie konieczne jest zapewnienie zgodności ze wszystkimi normami sanitarnymi, regularna dezynfekcja miejsc pracy. W życiu codziennym Kazachstańczycy powinni przestrzegać zasady dystansu społecznego.

Dalsze działania wspierające rządu wyglądać będą następująco:

– rząd wypłaci pomoc obywatelom, którzy utracili dochód, w wysokości 42.500 tenge (425 złotych) za drugi miesiąc;

– potrzebujące rodziny będą nadal otrzymywać paczki żywnościowe;

– Komisja Państwowa wraz z akimatami (urzędami marszałkowskimi) powinna wypracować kwestię otwarcia dostępu do placów i sal zabaw;

– Komisja Państwowa rozważyła kwestię właścicieli dacz, którym przepada najważniejsza pora wiosny. Decyzja wkrótce zostanie podana do wiadomości publicznej;

– rząd otworzy od 1 maja loty między stolicą a Ałmaty.

Przy tym prezydent przestrzega, że częściowego rozluźnienia kwarantanny nie można postrzegać jako powrotu do normalnego stylu życia. Tylko ścisłe przestrzeganie zasad kwarantanny uratuje tysiące ludzi przed niebezpiecznym wirusem. Dlatego centra handlowe i rozrywkowe, kina, restauracje, parki i inne zatłoczone miejsca będą zamknięte dla odwiedzających, nauka na odległość będzie kontynuowana na uniwersytetach, uczelniach i szkołach itd.

Przestrzeganie zasad kwarantanny jest szczególnie ważne w świętym miesiącu Ramadan. W tym roku, zgodnie z zaleceniem Duchowej Administracji Muzułmanów Kazachstanu, Kazachstańczycy będą musieli porzucić niektóre tradycje. To samo dotyczy majowych świąt, które Kazachstańczycy również będą musieli obchodzić w domu. Ale przy tym żaden z weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie pozostanie bez uwagi. Akimowie (marszałkowie) zapewnią weteranom pomoc materialną.

Prezydent Tokajew wyraził przekonanie, że kraj musi przygotować się też na życie w nowej rzeczywistości okresu pokryzysowego. W tym celu do 11 maja Rząd i Bank Narodowy przygotują Kompleksowy Plan Przywrócenia Wzrostu Gospodarczego, w tym wsparcia dla najbardziej dotkniętych sektorów. Zdaniem prezydenta konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej transformacji gospodarki i systemu administracji publicznej.

W okresie pokryzysowym priorytetem będzie rozwój medycyny. Obszar ten otrzyma ogromne wsparcie rządowe. Już teraz Ministerstwo Zdrowia stoi przed zadaniem zwiększenia liczby testów do co najmniej 20–25 tys. dziennie, co odpowiada wiodącym standardom międzynarodowym. Rząd powinien przedstawić praktyczne propozycje poprawy systemu zdrowia publicznego w projekcie nowego Kodeksu zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej.


Source link

Leave a Comment