imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Kard. Konrad Krajewski. Kim jest i czym się zajmuje jałmużnik papieski?

000JEQS5YXTEIDAB-C461-F4.jpg


Jałmużnik papieski, którym jest obecnie kard. Konrad Krajewski, zajmuje się działalnością charytatywną Stolicy Apostolskiej. I pomaga potrzebującym w imieniu papieża. To jednak nie wszystko, ponieważ do zadań jałmużnika należy również udzielanie błogosławieństw papieskich.

I to dlatego jego podpis widnieje na wydawanych z różnych okazji dokumentach. Dochód otrzymywany z tej działalności jest przeznaczany na dzieła miłosierdzia oraz instytucje dobroczynne podlegające bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jałmużnik był obecny, obok prefekta Domu Papieskiego, na audiencjach i uroczystościach, ale zwyczaj ten zniósł papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu.

Na przykładzie ostatnich miesięcy można zobaczyć różne przykłady działalności jałmużnika papieskiego, którą relacjonują watykańskie media. Jego rola nie ogranicza się wyłącznie do pomocy potrzebującym w Wiecznym Mieście, ale ma szeroki zakres.

Po wybuchu wojny kard. Krajewski kilkakrotnie, w imieniu papieża, udawał się do Ukrainy z konkretną pomocą humanitarną. Ponadto, ostatnie Boże Narodzenie spędził w również ogarniętej wojną Ziemi Świętej. 

Jałmużnik papieski – co to za funkcja? 

Urząd Dobroczynności Apostolskiej oraz funkcja jałmużnika papieskiego są znane od XIII wieku. Już w bulli papieża Innocentego III, którego pontyfikat przypadł na lata 1198-1216, jest mowa o stanowisku, które obecnie pełni kard. Krajewski. Jednak jako pierwszy zasady działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej oraz obowiązki jałmużnika apostolskiego określił papież Grzegorz X (1271-1276). 

W bulli z 1409 roku Aleksander V zawarł normy działalności Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Leon XIII delegował jałmużnika papieskiego, aby w jego imieniu udzielał apostolskiego błogosławieństwa wyrażonego na specjalnym dyplomie z pergaminu. Ponadto w konstytucji apostolskiej “Pastror bonus” z 1998 roku znalazł się zapis, że urząd jałmużnika papieskiego podlega bezpośrednio ojcu świętemu. 

Biejat w ”Graffiti” o projekcie zmian składki zdrowotnej: Propozycje Petru są szkodliwe/Polsat News/Polsat News


Source link

Leave a Comment