imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu

ah7-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu Jedynie słuszna droga; od bolszewizmu do globalizmu Jacek Polska 0

Schyłkowe lata III RP charakteryzują się narastającą nienawiścią do Rosji i Rosjan. Przy czym judeo-banderowskie elity posługują się sowieckim okresem dominacji nad Polską w swych propagandowych działaniach. Wszelkie emocje, a w szczególności nienawiść nie są dobrym doradcą w polityce, ale jeśli już się musi nienawidzić, to przynajmniej warto zdawać sobie sprawę, kogo i za co?

Niedawno ukazał się artykuł definiujący zjawisko bolszewizmu (komunizmu) w aspekcie narodowościowym:

https://russia-insider.com/en/history/bolshevism-was-basically-jewish-movement-historical-facts-lenin-andropov/ri22603

Istotniejsze jego elementy zamieszczam poniżej:

Karol Marks, ojciec komunizmu, był żydem, wnukiem rabina Mordechaja. Powstałe na jego bazie ideologicznej, europejskie ruchy socjalistyczne, były zdominowane przez żydów. Głównym osiągnięciem tej ideologii był przewrót bolszewicki w Rosji i ustanowienie, tego co w II RP Polacy trafnie nazywali „żydokomuną”.

Rosyjski korespondent The Times z owego okresu, Robert Wilton, w opublikowanej w 1920 roku książce w języku francuskim, pod tytułem „ Les Derniers Jours des Romanofs”, przedstawia tło rasowe władz sowieckich:

Komitet Cntralny

NAME NATIONALITY

Bronstein (Trotsky) Jew

Apfelbaum (Zinovief) Jew

Lourie (Larine) Jew

Ouritski Jew

Volodarski Jew

Rosenfeldt (Kamanef) Jew

Smidovitch Jew

Sverdlof (Yankel) Jew

Nakhamkes (Steklof) Jew

Ulyanov (Lenin) Russian

Krylenko Russian

Lounatcharski Russian

Rada Komisarzy Ludowych (rząd ):

MINISTRY NAME NATIONALITY

President Ulyanov (Lenin) Russian

Foreign Affairs Tchitcherine Russian

Nationalities Djugashvili (Stalin) Georgian

Agriculture Protian Armenian

Economic Council Lourie (Larine) Jew

Food Schlichter Jew

Army & Navy Bronstein (Trotsky) Jew

State Control Lander Jew

State Lands Kauffman Jew

Works V. Schmidt Jew

Social Relief E. Lelina (Knigissen) Jewess

Public Instruction Lounatcharsky Russian

Religions Spitzberg Jew

Interior Apfelbaum (Zinovief) Jew

Hygiene Anvelt Jew

Finance Isidore Goukovski Jew

Press Volodarski Jew

Elections Ouritski Jew

Justice I. Steinberg Jew

Refugees Fenigstein Jew

Refugees (assist.) Savitch Jew

Refugees (assist.) Zaslovski Jew

Komitet Wykonawczy KC:

NAME NATIONALITY

Sverdlov (president) Jew

Avanessof (sec.) Armenian

Bruno Lett

Babtchinski Jew

Bukharin Russian

Weinberg Jew

Gailiss Jew

Ganzburg Jew

Danichevski Jew

Starck German

Sachs Jew

Scheinmann Jew

Erdling Jew

Landauer Jew

Linder Jew

Wolach Czech

Dimanstein Jew

Encukidze Georgian

Ermann Jew

Joffe Jew

Karkline Jew

Knigissen Jew

Rosenfeldt (Kamenef) Jew

Apfelbaum (Zinovief) Jew

Krylenko Russian

KrassikofSachs Jew

Kaprik Jew

Kaoul Lett

Ulyanov (lenin) Russian

Latsis Jew

Lander Jew

Lounatcharski Russian

Peterson Lett

Peters Lett

Roudzoutas Jew

Rosine Jew

Smidovitch Jew

Stoutchka Lett

Nakhamkes (Steklof) Jew

Sosnovski Jew

Skrytnik Jew

Bronstein (Trotsky) Jew

Teodorovitch Jew

Terian Armenian

Ouritski Jew

Telechkine Russian

Feldmann Jew

Froumkine Jew

Souriupa Ukranian

Tchavtchevadze Georgian

Scheikmann Jew

Rosental Jew

Achkinazi Imeretian

Karakhane Karaim (Jew)

Rose Jew

Sobelson (Radek) Jew

Sclichter Jew

Schikolini Jew

Chklianski Jew

Levine (Pravdine) Jew

Przywódcy Czeka ( później zwanego KGB):

NAME NATIONALITY

Dzerjinski (president) Pole

Peters (vice-president) Lett

Chklovski Jew

Kheifiss Jew

Zeistine Jew

Razmirovitch Jew

Kronberg Jew

Khaikina Jewess

Karlson Lett

Schaumann Jew

Leontovitch Jew

Jacob Goldine Jew

Glaperstein Jew

Kniggisen Jew

Latzis Lett

Schillenkuss Jew

Janson Lett

Rivkine Jew

Antonof Russian

Delafabre Jew

Tsitkine Jew

Roskirovitch Jew

G. Sverdlof Jew

Biesenski Jew

Blioumkine Jew

Alexandrevitch Russian

I. Model Jew

Routenberg Jew

Pines Jew

Sachs Jew

Daybol Lett

Saissoune Armenian

Deylkenen Lett

Liebert Jew

Vogel German

Zakiss Lett

Po tej publikacji, jej autor został usunięty w cień, kolejne wydania książki w języku angielskim nie zawierały już powyższych informacji, a sam Wilton zmarł potem w osamotnieniu i nędzy.

Pomimo, że „wódz rewolucji” Lenin jest w tym dziele sklasyfikowany jako „Rosjanin”, to wiadomo, że był on w jednej czwartej żydem, Niemcem, Kałmukiem i Rosjaninem. Jego żona Nadieżda Krupska była żydówką i w domu posługiwała się językiem jidysz.

Również Stalin był nieślubnym dzieckiem bogatego żydowskiego kupca i Gruzinki, która u niego posługiwała. Wszystkie trzy żony tego krwawego dyktatora były żydówkami.

Wilton nie był jedynym, który zauważył te oczywiste fakty.

W raporcie wysłanym do rządu brytyjskiego w 1918 roku, holenderski konsul w St. Petersburgu Oudendyke stwierdza, że „bolszewizm jest organizowany i kontrolowany przez żydów”.

Dowódca jednostki wywiadowczej korpusu ekspedycyjnego armii Stanów Zjednoczonych kapitan Montgomery Schuyler pisał: „ ruch bolszewicki był od samego początku organizowany i kierowany przez najgorszego gatunku żydów”.

Amerykański konsul we Władywostoku Caldwell pisał w lipcu 1918r, że „połowa władz miejskich we wszystkich ośrodkach Rosji jest obsadzona przez najgorszy żydowski element.

Illustrated Sunday Herald z 8 lutego 1920 roku zamieszcza artykuł Churchilla w którym stwierdził on, że „większość przywódców bolszewickich jest żydami”.

Ten fakt z zadowoleniem podkreślali również sami żydzi. Dla przykładu the Jewish Chronicle z 4 kwietnia 1919 roku konstatuje, że „fakt bycia żydami większości bolszewickich przywódców wynika między innym z tego, że bolszewizm jest tak bliski najwspanialszym ideom judaizmu”.

Idee judaizmu są nieśmiertelne i truizmem byłoby stwierdzenie, że dzisiejszy globalizm jest w takiej samej mierze „judaistyczny”, jak był nim bolszewizm. Dlatego też stwarzane przez żydów, na potrzeby gojów, pseudo-ideologiczne konfrontacje pomiędzy tymi ideologiami są po prostu groteskowe.

Truizmem jest też stwierdzenie, że tak bardzo jak „nasi” krajowi żydzi szczują Polaków na Rosjan, w podobnym zakresie rosyjscy robią to z tamtejszą opinią publiczną. Najnowszym, a zarazem najbardziej haniebnym tego przykładem jest wypowiedź głównego redaktora Kisjelowa z RTR (rosyjskiej telewizji publicznej) w niedzielnych jej wiadomościach, który w kontekście ostatnich dyplomatycznych napięć na osi Izrael – Judeopolonia stwierdził, że Polacy wymordowali w czasie okupacji niemieckiej 200 tysięcy żydów !

Truizmem jest również stwierdzenie, że jak długo narody będą się dały szczuć na siebie nawzajem, tak długo nie może być mowy o żadnej sanacji, czy choćby światowym pokoju.

Ignacy Nowopolski

Za: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/939207,jedynie-sluszna-droga-od-bolszewizmu-do-globalizmu

Opublikowano: 03.03.2019 14:58. Jacek

judeomasoński komunizmNowopolskiNWO żydowska Synagoga SzatanaPolacyrosjaniezbrodnie żydokomunistyczneżydowska wojna z chrześcijaństwem
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment