imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

IX Kongres Energetyczny DISE: „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”

DOC.20230825.46157783.1.jpg


IX Kongres Energetyczny DISE odbędzie się 27-28 września br. we Wrocławiu pod hasłem przewodnim „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”. Kongres DISE stanowi cenione międzynarodowe forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Podczas dwóch dni Kongresu, interdyscyplinarne grono ekspertów będzie poszukiwało najlepszych rozwiązań dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Kongres DISE to jedno z kluczowych wydarzeń branżowych poświęconych transformacji energetycznej. Obecnie żyjemy w czasach wymagających rewizji polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, stabilnych łańcuchów dostaw i działań strategicznych dla transformacji energetycznej. To tematy, które będą towarzyszyły temu wyjątkowemu wydarzeniu.

W tym roku dyskusja skoncentrowana będzie na identyfikacji priorytetów i pożądanych ścieżek przeprowadzenia transformacji energetycznej, w tym strategicznych technologii, koniecznych zmian prawnych i wskazaniu kluczowych partnerów polskich projektów energetycznych. Szczególnym punktem dyskusji będzie bezpieczeństwo energetyczne, które warunkuje wyjście z kryzysu. Polska energetyka zmierza w kierunku neutralności klimatycznej poprzez inwestycje tworzące rozproszony system energetyczny zapewniający bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Dynamiczny rozwój OZE, wodoru i źródeł niskoemisyjnych pozwala zdywersyfikować energetykę.

Szczególnym punktem dyskusji będzie bezpieczeństwo energetyczne, które warunkuje wyjście z kryzysu. Rozważając scenariusze wyjścia z kryzysu, odbędą się rozmowy o tym, w jaki sposób zwiększyć wolumen OZE i jak rozwinąć wodór. Pojawią się dyskusje o tym, jak powinien wyglądać polski miks energetyczny, w tym w kontekście nowej PEP 2040. W agendzie Kongresu pojawi się sesja panelowa dotycząca przyszłości gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w procesie transformacji energetycznej i perspektyw dla wdrożenia gazów odnawialnych, w tym biometanu. Prelegenci dyskutować będą o zaawansowaniu realizacji projektów jądrowych; zarówno wielkoskalowych jak i w technologii SMR. Debacie zostaną poddane szanse dla uwolnienia lądowej energetyki wiatrowej i wskazać status inwestycji w morskie farmy wiatrowe. W programie nie zabraknie także pytań do ekspertów o to, w jaki sposób uwolnić wąskie gardło sieci dla instalacji nowych mocy fotowoltaicznych, obniżyć emisje ciepłownictwa i zazielenić transport.

Kongresy Energetyczne DISE to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, w których głos zabierają uznani specjaliści branży i liderzy rynku energii; topmanagerowie, politycy i naukowcy. W tym roku podczas dwóch dni Kongresu, w interdyscyplinarnym gronie eksperci będą identyfikować priorytety i pożądane ścieżki przeprowadzenia transformacji energetycznej, w oparciu o wdrożenie strategicznych technologii, koniecznych zmian prawnych i wskazanie kluczowych partnerów polskich projektów energetycznych. Wydarzenie odbywa się co roku z udziałem wybitnych postaci sektora energetycznego z Polski i zza granicy; polityków, top managerów i naukowców.

Źródło informacje: DISE

 


Source link

Leave a Comment