imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Inwestycje drogowe są realizowane zgodnie z planem i wytycznymi sanitarnymi. Koronawirus nie zatrzymuje budowy dróg

1_32.jpg


Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

„Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców” – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. „Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie” – dodał dyrektor Żuchowski.

Już w marcu 2020 roku nastąpiła reakcja i stosowne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii zostały przekazane wykonawcom oraz inżynierom kontraktów. Mają one służyć usprawnieniu realizowanych kontraktów i umów, które w obecnym czasie są pozytywnym bodźcem w trudnej sytuacji gospodarczej kraju.

Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, dokonywana jest akceptacja dokumentów, zajmowane jest stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych kontrahentom płatności. Zależy nam na sprawnej kontynuacji kontraktów drogowych i rozliczaniu płatności z wykonawcami, co w tym szczególnym okresie jest szansą dla branży i całej gospodarki. Stosowana jest elastyczność w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych, dostosowana do obecnej sytuacji i uwarunkowań.

Jeżeli porównamy rok 2020 do 2019, to wydatki inwestycyjne od stycznia do września, sumarycznie i w podziale na poszczególne miesiące, kwoty są dużo większe. Rekordowe były sierpień i wrzesień, kiedy to wypłacone zostało firmom budowlanym o około 80% więcej niż w 2019 roku w tych samych miesiącach. Marzec i kwiecień to wynik lepszy o blisko 70%. W sumie od stycznia do września wypłacono wykonawcom blisko 10 mld zł, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku.

SARS-CoV-2 nie daje za wygraną, ale GDDKiA również. W 2020 roku ogłoszono przetargi dla 24 odcinków o łącznej długości 310,2 km i szacunkowej wartości ok. 9,8 mld zł. Z tego 18 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 268,9 km i szacunkowej wartości ok. 8,7 mld zł oraz 6 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 41,3 km i szacunkowej wartości ok. 1,1 mld zł.

Do końca roku zaplanowane jest jeszcze ogłoszenie przetargów dla 22 odcinków o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld zł. W tym 15 zadań z PBDK o łącznej długości 192,7 km i szacunkowej wartości ok. 8,2 mld zł oraz 7 obwodnic z PB100 o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł.

W 2020 roku podpisanych zostało już 27 umów o łącznej długości 368,6 km i szacunkowej wartości 16 mld zł. Do końca roku GDDKiA chce jeszcze podpisać 7 kontraktów na zadania o łącznej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł (m.in. odcinek autostrady A2, drogi ekspresowej S1, dwa odcinki S7 oraz cztery S19).

Źródło informacji: GDDKiA


Source link

Leave a Comment