imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Interesariusze z 6 kontynentów wspólnie rozpoczynają Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny

image_0.jpg


PEKIN, 31 października 2022 r. /PRNewswire/ — Ponad 100 instytucji, organizacji i sieci z 6 kontynentów wspólnie zainaugurowało dziś Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny.

Celem Światowego Młodzieżowego Tygodnia Klimatycznego (Tydzień), przypadającego na tydzień przed każdą Konferencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, jest wniesienie wkładu w mechanizm globalnego zarządzania klimatem poprzez działania klimatyczne podejmowane przez grupy młodzieży z całego świata, które pozwalają im wyrazić zaangażowanie w sprawy klimatyczne i przygotowują młodzież do aktywnego udziału w budowaniu zeroemisyjnej przyszłości dla wszystkich.

Tydzień, którego organizowanie Światowe Stowarzyszenie Uniwersytetów ds. Zmian Klimatu (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) zaproponowało Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w styczniu 2022 r., został uznany przez byłą sekretarz wykonawczą UNFCCC, Patricię Espinosę, za „istotny wkład w proces tworzenia UNFCCC”. Od tego czasu Tydzień zyskał poparcie czołowych organizacji międzynarodowych, między innymi UNESCO, Bloomberg i Fundacji Rockefellera.

Aby zmaksymalizować skutki Tygodnia i zachęcić większą rzeszę osób do wzięcia w nim udziału, GAUC we wrześniu zaapelował o zgłaszanie się współinicjatorów tego wydarzenia i spotkał się z pozytywnym odzewem wielu partnerów z całego świata.

W ciągu zaledwie miesiąca aktywny udział we wspieraniu działań klimatycznych młodzieży zgłosiło ponad 100 współinicjatorów z 6 kontynentów wywodzących się z różnych środowisk, w tym z kręgów akademickich i ośrodków analitycznych, znane marki z sektora prywatnego, agencje medialne, organizacje charytatywne, organizacje międzynarodowe i regionalne, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie.

„Różnorodność geologiczna i branżowa współinicjatorów odzwierciedla zaangażowanie wielu interesariuszy w walkę ze zmianami klimatu – powiedział YANG Bin, przewodniczący komitetu wykonawczego GAUC i wiceprezes Tsinghua, jednego z uniwersytetów – założycieli GAUC. – Tego zaangażowania świat potrzebuje w tym krytycznym czasie”.

Trwający 5 dni, do dnia 4 listopada inauguracyjny Tydzień będzie obfitował w szereg zróżnicowanych wydarzeń organizowanych przez współinicjatorów, które mają zapoznać młodzież z różnymi perspektywami podejścia do wyzwań. Podczas Tygodnia odbędzie się również Światowy Młodzieżowy Szczyt w Sprawie Zeroemisyjnej Przyszłości, wydarzenie skierowane do młodzieży organizowane przez Ambasadorów Światowej Młodzieży przy GAUC, na którym zaprezentowane zostaną interdyscyplinarne rozwiązania wyzwań klimatycznych.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1932222/image.jpg

Źródło: Global Alliance of Universities on Climate

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment