imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Integracja uchodźców i osób społecznie wykluczonych – wiedeński Magdas Hotel daje przykład, jak to robić

1_41.jpg


Wiedeński Magdas Hotel to przykład biznesu odpowiedzialnego społecznie. Innowacyjny projekt zachęca do integracji i pokazuje, jak można rozwiązać problem niedoboru siły roboczej w sektorze turystycznym i gastronomicznym. Pracownikami hotelu są głównie uchodźcy.

Nie tylko Wiedeń dba o integrację. W Krakowie też niedawno otwarto wyjątkowe miejsce, kawiarnię Społeczna kaffka, w której pracują młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną i dzięki temu mają możliwość znalezienia pracy.

Pionierskie projekty, dzięki którym zrównoważony rozwój społeczny staje się ważnym czynnikiem w świecie pracy, stawiają Wiedeń w czołówce tej dziedziny. Dziś biznes społecznościowy przebija się tu do branży hotelarskiej i restauracyjnej, a koncepcje społeczne przyciągają uwagę międzynarodową.

„Kiedy w 2015 roku Magdas Hotel wiedeńskiej Caritas otworzył swoje podwoje na Praterze w 2. dzielnicy Wiednia, jego innowacyjna koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. O hotelu, który zatrudnia uchodźców i umożliwia im zdobywanie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji w branży hotelarsko-gastronomicznej, która jest bardzo poszukiwana na rynku pracy, donosiły liczne media w USA, Europie i Azji. Pomysł zainspirował i zachwycił wiele osób“ – mówi dyrektor hotelu, Gabriela Sonnleitner.
 
Hotel Magdas, który zgodnie z pierwotnymi planami miał działać tylko tymczasowo, teraz przyjmuje gości z całego świata w nowej lokalizacji w 3. dzielnicy miasta, niedaleko centrum. Oprócz aspektu odpowiedzialności społecznej, hotel stawia również na zrównoważony rozwój środowiskowy i udowadnia, że te dwa obszary rzeczywiście można połączyć w biznesie. W ciągu ostatnich dwóch lat budynek, w którym kiedyś mieszkali księża, został przekształcony w kosmopolityczny hotel z 85 pokojami, salami konferencyjnymi, restauracją i kawiarnią. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju hotel posiada instalacje fotowoltaiczne, sondy geotermalne i oszczędzające wodę toalety, a zamiast miejsc parkingowych urządzono ogród.

Hotel gościł do momentu zmiany lokalizacji 220000 gości, a ponad 80 uchodźców rozpoczęło tam swoją karierę zawodową. Wszystkie projekty hotelu mają na celu poprawę dostępu do rynku pracy grup społecznie defaworyzowanych i wrażliwych, takich jak np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, migranci i uchodźcy oraz byli więźniowie. Szczególnie w czasach kryzysu integracja i szkolenia są skutecznymi środkami i odpowiedziami na panujący niedobór siły roboczej. Obecnie dwie trzecie z 35 pracowników we wszystkich obszarach hotelu (housekeeping, gastronomia, kierownik recepcji itp.) ma pochodzenie uchodźcze. Ich sukcesom sprzyja indywidualna opieka i wsparcie, często są to kursy języka niemieckiego lub specjalne kursy zawodowe. Raz w roku organizowane są warsztaty międzykulturowe dla całego personelu, które mają ułatwić współpracę w międzynarodowym zespole, a zespół tworzą przedstawiciele 11 narodowości, mówiący w ponad 20 różnych językach.

Źródło informacji: Eurocomm-PR


Source link

Leave a Comment