imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

Ideowe korzenie zachodniego imperium zła

aaa-1200x630

Strona główna &gt Świat &gt Ideowe korzenie zachodniego imperium zła Ideowe korzenie zachodniego imperium zła Jan Świat 4

Narastająca konfrontacja w Syrii ,wszystkich przeciw wszystkimi, przeciwstawiła sobie również dwu głównych członków NATO: Stany Zjednoczone i Turcję.

Elokwentny prezydent tej ostatniej, Erdogan nie zawahał się nazwać[i] swego natowskiego partnera „dwulicowym, kłamliwym, oszukańczym państwem”; a także „maszyną kłamstwa”. Zdał on sobie zapewne sprawę, z tego co Rosjanie doświadczyli już na własnej skórze , że dzisiejsza Ameryka nie jest sposobna do dotrzymywania jakichkolwiek umów. Władza centralna w tym państwie nie istnieje, jest za to kilka konkurujących ze sobą centrów, jak Biały Dom, Pentagon, CIA, NSA, itd.. Prezydent Turcji nie jest lepszy od swych amerykańskich kolegów, tak jak Stany nie są lepsze od Imperium Otomańskiego, ale nie zmienia to faktu celności jego wypowiedzi.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy obecne cechy państwa amerykańskiego są czymś nowym, czy też jest to zaszłość historyczna? Według mego rozeznania USA, jak i reszta tzw. „świata zachodniego” były zawsze takie; jedynie lepiej maskowały swe „walory”. O ile dawniej Zachód zawsze zrywał umowy i zobowiązania, gdy tylko mu one nie dopowiadały, to teraz zrywa je zanim jeszcze wyschnie atrament na podpisach po nimi. Ciekawy przyczynek do tego zagadnienia daje artykuł[ii] amerykańskiego znawcy tego zagadnienia.

Twierdzi on mianowicie, że przyczyną takich a nie innych cech Amerykanów są kalwinistyczne korzenie europejskiej emigracji na kontynent amerykański jeszcze w okresie kolonialnym. Według ideologii Kalwina[iii], ludzie są tak źli z natury, że nikt nie zasługuje na zbawienie, bez względu na to jak dobrych czynów by nie dokonywał. Bóg Kalwina wyselekcjonował jednak grupę „wybranych”, którzy bez względu na swą kondycję uzyskają od niego zbawienie. Wniosek z tego prosty, że bez względu jak by się nie postępowało, nie wpłynie to na transcendentalny los człowieka. Nie będę tu przytaczał całej opisanej i zinterpretowanej przez autora historii Ameryki, cytując jedynie konkluzje:

„Właśnie Kalwinizm potrzebny był do poszerzania geograficznych i kulturowych interesów sfery anglosaskiej. W celu prowadzenia ogromnych inwestycji w obszarze wytwórstwa w Europie, oraz eksplorowania i eksploatacji reszty świata, potrzebna była ideologia która legitymizowała lichwę (w Średniowieczu była ona zakazana), oraz nieokiełznane skąpstwo i wyzysk, czyli kumulację ogromnych dóbr w obliczu rosnącej nędzy ogółu. A to wszystko w ramach religijnego kontekstu kalwinistycznego było właśnie dozwolone. No bo jeśli założyć, że deprawacja człowieka jest uniwersalna i nikt nie zasługuje na zbawienie, to ludobójstwo Indian, opresja marginalizowanych grup, nędza robotników, anihilacja życia ludzkiego w coraz to krwawszych wojnach, jest niczym więcej jak naturalnym efektem ludzkiej nienaprawialnej degrengolady. Nie ma znaczenia ilu ‘czerwonoskórych’ zabija się w ramach boskiego planu dla cenionych wybrańców, ani nie ma znaczenia ilu biedaków, roboli, ‘niewiernych’, czy nawet zwykłych ludzi jest poświęconych dla wprowadzenia absolutnie obłędnych dekretów kalwinistycznego boga. Tak więc Kalwinizm był wygodnym narzędziem dla tych, których zwano w Ameryce ‘Pielgrzymami’, czy ‘Purytanami’; a składających się z „białej anglosaskiej protestanckiej elity” (tzw. WASPs[iv]); w eksploatacji, zniewoleniu i anihilacji coraz to większej liczby ludzi w celu akumulacji coraz większej ilości bogactwa.

Za wyjątkiem garstki katolików ze stanu Maryland, przeważająca większość europejskich kolonistów stała się członkami ciągle rozrastającej się liczby wszelakich protestanckich sekt, które miały ideologiczne korzenie w wymysłach Kalwina i Lutra.

Duchowym katalizatorem liberalnych i wolnomularskich wartości, w głównej mierze jawi się być Kalwinizm, jako wielkie złajdaczenie autentycznego chrześcijaństwa. Jest on odpowiedzialny za powszechną akceptację wśród obywateli USA dogmatu o amerykańskiej wyjątkowości, co stanowi największe zagrożenie dla dobra ludzkości.”

Dla dokładności opisanego tu wizerunku, konieczna jest uwaga, że zarówno protestantyzm, wolnomularstwo, czy bolszewizm jawią się być żydowskim wytworem, jak zresztą wszelkie wielkie społeczne zło powstałe kiedykolwiek w historii ludzkości.

Ignacy Nowopolski

[i] https://russia-insider.com/en/erdogan-us-double-faced-liar-crook-country/ri22609

[ii] http://katehon.com/article/calvinism-spiritual-foundation-america

[iii] https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwinizm

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/White_Anglo-Saxon_Protestant

Za: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/848062,ideowe-korzenie-zachodniego-imperium-zla

Opublikowano: 27.02.2018 12:06.

NWOpraktyczny judeosatanizmUSA-UE imperium zła
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment