imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

GWM rozwija ekologię przemysłu wodorowego, która stymuluje rewolucję w obszarze energetyki

1_13.jpg


Fot. PR Newswire/GWM

BAODING, Chiny, 9 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ — W zeszłym miesiącu firma GWM ukończyła realizację pierwszego testu butli 70MPa typu III w ramach opracowywanej technologii wodorowej. Stanowiło to kolejny przełom techniczny dokonany przez firmę w branży energetyki wodorowej po opublikowanej w marcu strategii energetyki wodorowej oraz wielu innowacyjnych wynikach zastosowania technologii i produktów energetyki wodorowej, przedstawionych przez FTXT – spółkę zależną GWM, na targach motoryzacyjnych Auto Shanghai w kwietniu bieżącego roku.

Obecnie światowa gospodarka i przemysł energetyczny wchodzą w „erę dekarbonizacji”, a oszczędzanie energii i ochrona środowiska stały się globalnym trendem. W tym względzie energia wodorowa jest uważana za czystą energię o największym potencjale rozwoju w XXI wieku. Podążając za tym trendem, GWM podejmuje działania w celu pokonania zasadniczych barier technologicznych, połączenia łańcuchów przemysłowych wyższego i niższego szczebla oraz przyspieszenia promocji energii wodorowej na skalę komercyjną poprzez kształtowanie międzynarodowej ekologii łańcucha dostaw integrującej „wytwarzanie-magazynowanie-transport-tankowanie-zastosowanie” wodoru. Ponadto firma wprowadziła na rynek światowej klasy kompleksowe rozwiązanie „systemów zasilania wodorowego” zgodnych z przepisami dotyczącymi pojazdów – technologię Hydrogen – L.E.M.O.N., która jest technicznym rdzeniem strategii GWM w zakresie energii wodorowej i jedną z zasadniczych linii technologicznych firmy w obrębie platformy L.E.M.O.N. Rozwiązanie to obejmuje systemy wodorowych ogniw paliwowych, ogniwa paliwowe i elektryczne, systemy magazynowania wodoru montowane w pojazdach oraz kluczowe komponenty. Zgodnie z aktualnym planem GWM, pierwszy na świecie SUV z wodorowym ogniwem paliwowym klasy C, stworzony w oparciu o technologię Hydrogen – L.E.M.O.N., pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku, a jego wydajność sięgnie 840 km.

Jako pierwsze chińskie przedsiębiorstwo samochodowe w Radzie Wodorowej, z początkiem 2016 r. firma GWM przystąpiła do utworzenia światowej klasy zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie energii wodorowej, systemów ogniw paliwowych i technologii pojazdów. Obecnie zespół ten składa się z wiodących specjalistów branżowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei, Japonii, USA i Chin. Jednocześnie firma stworzyła środowisko badawczo-rozwojowe obejmujące swym zasięgiem 7 krajów i 10 regionów w Europie, Ameryce Północnej i Azji, kładąc solidne podstawy dla innowacji w przemyśle energii wodorowej. Dążąc do sprostania zapotrzebowaniu na badania i rozwój w obrębie całego łańcucha przemysłowego, przedsiębiorstwo GWM zainwestowało łącznie 2 miliardy RMB, a w ciągu najbliższych 3 lat zainwestuje kolejne 3 miliardy RMB w sektor badań i rozwoju w obszarze energii wodorowej, aby osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 10 tys. zestawów i stać się wiodącym przedsiębiorstwem w tym sektorze.

Aby w pełni sprostać wymogom w zakresie niskoemisyjności i ochrony środowiska, a także kierując się koncepcją „przeinwestowania” w badania i rozwój, GWM nieustannie intensyfikuje rozwój technologii energii wodorowej, technologii akumulatorów opartych na nowych rodzajach energii i innych przyszłych czystych technologii, a także aktywnie wypełnia obowiązki społeczne i środowiskowe oraz świadczy usługi na rzecz użytkowników na całym świecie w oparciu o koncepcję „zielonego + inteligentnego” podróżowania. Celem firmy jest stworzenie przyjaznej dla środowiska ekologii łańcucha przemysłowego oraz „zbudowanie zrównoważonego i pięknego społeczeństwa w oparciu o energię wodorową”.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1525901/1.jpg

Źródło: GWM

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment