imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

GSCF wprowadza rozwiązanie „kapitał obrotowy jako usługa”

GSCF_Logo.jpg


Połączenie platformy i możliwości finansowania w celu stworzenia pierwszego połączonego ekosystemu kapitałowego.

NOWY JORK, 22 maja 2024 r. /PRNewswire/ — GSCF, czołowy globalny dostawca rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego, wprowadził dzisiaj pierwsze rozwiązanie „kapitał obrotowy jako usługa” (WCaaS). Ta innowacyjna oferta umożliwia firmom optymalizację zarządzania płynnością dzięki zastosowaniu opartego na technologii modelu operacyjnego płynnie zintegrowanego z partnerami finansowymi spółki.

Spółka zjednoczona pod marką GSCF łączy możliwości operacyjne Peridot Financing Solutions LLC i Global Supply Chain Finance Ltd. Kluczowym elementem tej integracji jest połączenie spółki we wspólną platformę technologiczną, która kompleksowo obsługuje cykl kapitału obrotowego i oferuje rozwiązania o znacznych możliwościach konfiguracji, łącząc w sobie eksperckie usługi zarządzane i dostęp do alternatywnych źródeł kapitału.

Dzięki znaczącym inwestycjom w technologie spółka GSCF dodatkowo poszerzyła zakres rozwiązań zapewnianych klientom korporacyjnym i instytucjom finansowym. Możliwości, jakie oferuje rozwiązanie „kapitał obrotowy jako usługa” GSCF, umożliwiają działowi zarządzania finansowego współpracę z partnerami finansowymi nad realizacją nowych strategii służących efektywności kapitału obrotowego, aby wzmocnić bilans, zarządzać ryzykiem i złożonością oraz wspierać rozwój przedsiębiorstwa.

Dział zarządzania finansowego stale mierzy się z wyzwaniami w procesie transformacji finansowej, w zarządzaniu różnymi systemami i integracji danych i modeli operacyjnych. W obliczu trwających trudności ekonomicznych i zakłóceń działania łańcucha dostaw spółki i ich partnerzy finansowi korzystają z możliwości wykorzystania kapitału obrotowego jako głównego czynnika umożliwiającego wzrost.

W odpowiedzi na tę pilną potrzebę rozwiązanie „kapitał obrotowy jako usługa” GSCF zapewnia klientowi:

– Połączony ekosystem kapitałowy dostawców, kupujących i instytucji finansowych, aby zapewnić zintegrowaną, płynną obsługę,

– Kompleksowa, całościowa platforma, która umożliwia optymalizację ekosystemu na każdym etapie cyklu kapitału obrotowego,

– Zaufany partner oferujący dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu kapitału obrotowego i usługi zarządzane stanowiące wartość dodaną,

– Pełne pokrycie ryzyka w ramach różnych profili ryzyka klienta i rożnych lokalizacji dzięki wyjątkowemu dostępowi do alternatywnych rozwiązań kapitałowych,

– Rozwiązania inteligentne oparte na danych, aby efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym i uzyskiwać dzięki niemu przewagę strategiczną.

Według BCG spółki, które zoptymalizowały swój kapitał obrotowy, mają 20% więcej szans na osiągnięcie celów wzrostu przychodów, a 70% przedsiębiorstw charakteryzujących się dynamicznym wzrostem, które korzystają z rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego, odnotowało polepszenie wskaźników biznesowych, w tym wskaźnika rotacji zobowiązań (DPO), przyspieszenie cykli konwersji gotówki i zwiększenie wskaźników kapitału obrotowego.

„Kapitał obrotowy jako usługa odzwierciedla wykraczanie poza ograniczenia rozwiązań punktowych, aby uzyskać dostęp do całościowego pakietu zintegrowanych rozwiązań do zarządzania całym cyklem obiegu gotówki i wykorzystać wiedzę specjalistyczną GSCF z zakresu obsługi” – powiedział Doug Morgan, dyrektor generalny GSCF.

„Kapitał obrotowy jako usługa GSCF ma potencjał zostania katalizatorem strategicznej transformacji, która pomoże spółkom i ich partnerom finansowym w korzystaniu z programów z zakresu kapitału obrotowego do zwiększania wydajności i zrównoważonego wzrostu. W miarę dalszego rozwoju działu zarządzania finansowego kluczowe stają się inwestycje w rozwiązania z zakresu kapitału obrotowego, które są ściśle zintegrowane z dotychczasowymi przepływami pracy i platformami finansowymi” – powiedział główny dyrektor ds. badań nad aplikacjami firmowymi IDC Kevin Permenter.

GSCF

GSCF jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego. Spółka umożliwia przedsiębiorstwom i współpracującym z nimi instytucjom finansowym przyspieszenie wzrostu, zyskanie płynności i zarządzanie ryzykiem i złożonością wszystkich elementów cyklu kapitału obrotowego. Innowacyjne rozwiązanie GSCF „kapitał obrotowy jako usługa” to potencjał kompleksowej, połączonej kapitałowej platformy technologicznej z eksperckimi usługami zarządzanymi i alternatywnymi rozwiązaniami kapitałowymi. Zespół ekspertów w dziedzinie kapitału obrotowego spółki GSCF działa w przeszło 75 krajach, oferując globalną, holistyczną perspektywę, aby sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością kapitału. Więcej informacji: www.gscf.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg

Źródło: GSCF

Informacje kontaktowe

GSCF

Natalie Silverman

dyrektor ds. marketingu

e-mail: [email protected]

(609) 577-5083

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment