imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Grzybobranie 2024. Gdzie nie wolno zbierać grzybów? Tego wystrzegaj się, będąc w lesie

000HCEVZM4P6TKEA-C461-F4.jpg


Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Lato sprzyja spędzaniu czasu wolnego na łonie natury. Jedną z form takich aktywności jest spacerowanie po lesie, któremu niejednokrotnie towarzyszy zbieranie grzybów. W Polsce można zbierać grzyby niemalże bez ograniczeń i kosztów. Jednak nie zawsze jest to możliwe. 

Jednym z ograniczeń jest miejsce zbierania, bo nie wszędzie można to robić. Grzybów nie można zbierać głównie w częściach lasu, w których obowiązuje zakaz wstępu tj.:

  • na uprawach do 4 m wysokości
  • w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych
  • ostojach zwierząt

Kolejnymi terenami, na których zbieranie grzybów może się skończyć karą grzywny, są obszary chronione. Grzybów nie wolno więc zbierać w rezerwatach i parkach narodowych. Co więcej, po dary lasu nie można również udać się na teren wojskowy.

Co grozi za zbieranie grzybów w niedozwolonym miejscu?

Za popełnienie wykroczeń podczas zbierania grzybów, w tym robienie tego w niedozwolonym miejscu grozi karą grzywny lub kara nagany

Za nieprzestrzeganie zakazów można dostać mandat, którego wysokość może się wynieść 500 zł, a nawet 5 tys. zł.

Czego jeszcze nie wolno robić podczas zbierania grzybów?

Poza zbieraniem w miejscach niedozwolonych, nie wolno także zabierać grzybów, które są objęte ochroną. Dotyczy to zarówno ochrony ścisłej, jak i częściowej. Łącznie takich gatunków jest ponad 200, a ich pełną listę można znaleźć w rozporządzeniu ministra środowiska z 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Grzybów chronionych nie tylko nie wolno zbierać, ale też niszczyć czy uszkadzać. Pod karę podlega także niszczenie ich siedlisk.

Nawet jeśli nie zbieramy grzybów będących pod ochroną, to trzeba robić to w odpowiedni sposób. Karze grzywny lub karze nagany może podlegać osoba, która w lesie niszczy ściółkę, grzyby lub grzybnię (art. 163 Kodeksu wykroczeń).

W lesie zabrania się również:

  • wybierania jaj, piskląt, niszczenia lęgowisk, gniazd ptasich, nor lub mrowisk
  • płoszenia, ścigania, chwytania i ranienia lub zabijania zwierząt dziko żyjących
  • puszczania w lesie psa bez smyczy
  • śmiecenia

”Wydarzenia”: Fala pożarów lasów w Polsce. W gaszenie zaangażowani nie tylko strażacy/Polsat News/Polsat News


Source link

Leave a Comment