imalopolska

najnowsze wiadomości

Technologie

Groza umierającej nauki

ilok

Strona główna &gt Nauka &gt Groza umierającej nauki Groza umierającej nauki bezmetki Nauka, Rosja 0

BezTabu, Co Piszą „Inni” – tego się nie dowiesz ze „Skaputtnika”. Dziś kolejna, gorzka piguła – dla wyznawców z sekty putinowierców.

Poniżej, opis katastrofalnego stanu rosyjskiej nauki, zawarty w liście otwartym do Prezydenta Putina, podpisanym przez – 400 sygnatariuszy.

***

List otwarty do Prezydenta Federacji Rosyjskiej W. W. Putina

400 naukowców i pracowników naukowych RAN napisało list otwarty do Putina

Panie Prezydencie!

W lipcu 2016 roku ponad 200 wybitnych naukowców Rosji skierowało do Was list otwarty („List-200”) o krytycznej sytuacji w rosyjskiej nauce i konieczności podjęcia pilnych działań, ze strony kierownictwa kraju.

Oficjalnej odpowiedzi na to pismo nie otrzymano , a wszystkie jego tezy pozostają nadal aktualne. Co więcej, z biegiem czasu sytuacja się tylko pogorszyła: finansowanie instytutów RAN obniżono; trwa bezsensowna restrukturyzacja wielu instytutów, nasila się absurdalna biurokracja zarządzania nauką ze strony Federalnej Agencji Organizacji Naukowych (ФАНО), obserwuje się wzrost emigracji z Rosji, młodego pokolenia uczonych.

We wrześniu tego roku odbyły się wybory nowego prezydenta RAN i nowego prezydium RAN. Wszyscy kandydaci na prezydenta RAN weszli w skład odnowionego prezydium. W swoich przedwyborczych programach kandydaci – pracownicy naukowi E.N.Kabłow, G.J. Krasnikow i R.I. Nigmatulin (Е.Н. Каблов, Г.Я. Красников i Р.И. Нигматулин), poparli większość tez „Listy-200” i jej główny postulat – podporządkowanie Federalnej Agencji – Rosyjskiej Akademii Nauk i nałożenie na FANO obowiązku udzielenia wyjaśnień na temat gospodarki i zarządzania majątkiem instytutów. Wszystkie instytuty naukowe RAN, przy tym, muszą być integralną częścią Rosyjskiej Akademii Nauk i prowadzić badania pod jej kierownictwem. Prezydent elekt RAN, akademik A. M. Siergiejew (А.М. Сергеев) w swoim programie również przedstawił cel strategiczny – wspólne kierownictwo instytutami ze strony RAN i FANO, a jako priorytet wskazał potrzebę nadania RAN – szczególnego statusu państwowego.

Większość problemów dotyczących współdziałania Instytutów i FANO, powstaje właśnie na skutek nieadekwatności stanu prawnego instytutów naukowych i samej Akademii. Wobec organizacji naukowych próbuje się zastosować, oczywiście – niewłaściwe dla nich reguły, odnoszące się zwykłych instytucji budżetowych, zupełnie nie biorąc pod uwagę twórczej i badawczej pracy naukowców. Pracowników naukowych zmusza się „planować”, ile zrobią odkryć, ile i w jakich periodykach opublikują artykuły w ciągu najbliższych kilku lat. Takie planowanie jest w zasadzie niemożliwe, i takie wymagania prowadzą edynie do oszustw i wprowadzania w błąd.

To samo dotyczy ośmieszającego obliczania normo/godzin dla produkcji naukowej, co sprowadza się do gorączkowego dopasowywania, do wymaganych wskaźników. Ilość bezsensownych raportów i planów wielokrotnie wzrosła. Najnowsze innowacje FANO wiążą planowany wzrost finansowania instytutów RAN w następnych latach z absurdalnym wymogiem, proporcjonalnego wzrostu liczby publikacji. W rzeczywistości stworzono obarczający i nieefektywny system zarządzania nauką. Cały styl i metody pracy FANO, obiektywnie nakierowano na zniszczenie nauki, jako takiej, nie mówiąc już, o twórczej atmosferze, niezbędnej do działalności naukowej.

Wyjście z tej katastrofalnej sytuacji jest tylko jedno: pilna zmiana statusu RAN i statusu instytutów naukowych i powrót instytutów pod kierownictwo RAN. W przyszłości, należy również podjąć, szereg poważnych kroków, takich jak: znaczny wzrost finansowania nauki akademickiej i radykalne zmiany struktury finansowania; odtworzenie w systemie RAN naukowych studiów doktoranckich; pełna wyjście nauki akademickiej spod jurysdykcji Ministerstwa Oświaty i Nauki. Te kroki wymagają czasu i znacznych nakładów finansowych. W tym samym czasie, rozwiązanie głównego problemu – powrotu instytutów naukowych do RAN – wymaga wyłącznie – Waszej woli politycznej.

Jeśl inie zostaną podjęte pilne działania naprawcze, wobec opisanej tragicznej sytuacji , to w marcu 2018 r. wybrany Prezydent Rosji weźmie w zarządzanie kraj ze zdekapitowaną (обезглавленной), umierającą podstawową nauką, nie zdolną sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Pragniemy wierzyć, że do tego nie dojdzie i że kierownictwo kraju naprawi sytuację, tworząc warunki dla rozwoju nauki i dla naukowców pracujących w rosyjskich niezawisłych instytutach.

1 Załącznik: Lista sygnatariuszy
———————–

YouTube:

Почти 400 ученых пожаловались Путину на реформу РАН
Published on Dec 27, 2017

Группа из 397 российских ученых направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на реформу Российской академии наук и работу созданного в рамках реформы Федерального агентства научных организаций (ФАНО)

—————-

Prawie 400 naukowców poskarżyło się Putinowi na reformę RAN

Published on Dec 27, 2017

Grupa 397 rosyjskich naukowców skierowała do prezydenta Władimira Putina list, w którym skarży się na reformę Rosyjskiej Akademii Nauk i działalność utworzonej w ramach reformy, Federalnej Agencji Organizacji Naukowych (FANO)

——————————–

Źródło:

http://www.sovross.ru/articles/1644/37284/comments/3#comments
28 декабря 2017 г.
Угроза умирающей науки
Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину
400 ученых и академиков РАН написали открытое письмо Путину

—————–

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

—————-

LISTA SYGNATARIUSZY:

Академик Г.А. Абакумов

Академик А.Г. Аганбегян

Академик Е.Б. Александров

Академик А.Е. Аникин

Академик Ю.Д. Апресян

Академик П.Я. Бакланов

Академик В.И. Бердышев

Академик А.А. Берлин

Академик А.А. Боровков

Академик А.П. Бужилова

Академик В.В. Бражкин

Академик Д.А. Варшалович

Академик В.А. Глухих

Академик С.Г. Годунов

Академик Е.И. Гордеев

Академик А.А. Гусейнов

Академик М.В. Данилов

Академик Е.М. Дианов

Академик В.В. Дмитриев

Академик В.А. Дыбо

Академик Ю.Л. Ершов

Академик А.А. Зализняк

Академик В.Е. Захаров

Академик Ю.А. Золотов

Академик С.Г. Инге-Вечтомов

Академик Н.Н. Казанский

Академик А.А. Каплянский

Академик С.П. Карпов

Академик В.Л. Кожевников

Академик С.В. Конягин

Академик В.М. Котляков

Академик Е.А. Кузнецов

Академик М.И. Кузьмин

Академик И.В. Кукушкин

Академик Г.А. Куманев

Академик В.А. Левин

Академик С.В. Матвеев

Академик Ю.В. Матиясевич

Академик С.В. Медведев

Академик В.П. Мешалкин

Академик П.А. Минакир

Академик С.В. Михеев

Академик А.М. Молдован

Академик Ю.Н. Молин

Академик Н.Ф. Мясоедов

Академик А.Д. Некипелов

Академик Л.П. Овчинников

Академик В.А. Плунгян

Академик В.М. Полтерович

Академик А.К. Ребров

Академик М.В. Садовский

Академик А.А. Саркисов

Академик В.И. Сергиенко

Академик А.В. Соболев

Академик Н.В. Соболев

Академик С.М. Стишов

Академик С.Т. Суржиков

Академик Р.А. Сурис

Академик В.Б. Тимофеев

Академик С.М. Толстая

Академик А.К. Тулохонов

Академик Г.А. Филиппов

Академик А.И. Холькин

Академик А.В. Чаплик

Академик М.Ф. Чурбанов

Академик В.Я. Шевченко

Академик М.С. Юнусов

Академик М.И. Яландин

Член-корр. РАН В.В. Азатян

Член-корр. РАН В.М. Алпатов

Член-корр. РАН М.Л. Андреев

Член-корр. РАН С.И. Анисимов

Член-корр. РАН Л.Я. Аранович

Член-корр. РАН П.И. Арсеев

Член-корр. РАН С.А. Арутюнов

Член-корр. РАН В.Е. Багно

Член-корр. РАН В.Г. Бамбуров

Член-корр. РАН В.М. Батенин

Член-корр. РАН А.А. Белавин

Член-корр. РАН Е.Л. Березович

Член-корр. РАН В.В. Богатов

Член-корр. РАН Д.М. Бондаренко

Член-корр. РАН А.Б. Борисов

Член-корр. РАН Л.И. Бородкин

Член-корр. РАН И.А. Буфетов

Член-корр. РАН В.В. Васин

Член-корр. РАН Е.В. Виноградов

Член-корр. РАН Б.А. Воронов

Член-корр. РАН Н.В. Гаврилов

Член-корр. РАН А.А. Гиппиус

Член-корр. РАН М.М. Глазов

Член-корр. РАН Б.Н. Гощицкий

Член-корр. РАН В.М. Григорьев

Член-корр. РАН В.Л. Гуревич

Член-корр. РАН А.Н. Гурьянов

Член-корр. РАН Г.В. Данилян

Член-корр. РАН В.Е. Дементьев

Член-корр. РАН А.Н. Диденко

Член-корр. РАН В.Н. Дубинин

Член-корр. РАН А.В. Дыбо

Член-корр. РАН А.С. Запесоцкий

Член-корр. РАН Ю.А. Захаров

Член-корр. РАН А.В. Иванчик

Член-корр. РАН А.И. Иванчик

Член-корр. РАН Е.Л. Ивченко

Член-корр. РАН В.А. Ильин

Член-корр. РАН Г.И. Канель

Член-корр. РАН И.Т. Касавин

Член-корр. РАН С.М. Каштанов

Член-корр. РАН Р.И. Капелюшников

Член-корр. РАН В.В. Кведер

Член-корр. РАН В.П. Коверда

Член-корр. РАН Н.В. Корниенко

Член-корр. РАН А.А. Котов

Член-корр. РАН О.И. Койфман

Член-корр. РАН В.В. Кузнецов

Член-корр. РАН В.Г. Куличихин

Член-корр. РАН А.Р. Курчиков

Член-корр. РАН А.В. Кучин

Член-корр. РАН В.Н. Лаженцев

Член-корр. РАН В.Н. Лыкосов

Член-корр. РАН В.Д. Мазуров

Член-корр. РАН А.Л. Максимов

Член-корр. РАН А.В. Маслов

Член-корр. РАН О.Э. Мельник

Член-корр. РАН В.Л. Миронов

Член-корр. РАН В.Ф. Миронов

Член-корр. РАН Г.А. Михайлов

Член-корр. РАН С.А. Мызников

Член-корр. РАН И.Г. Неизвестный

Член-корр. РАН В.Я. Нейланд

Член-корр. РАН И.А. Некрасов

Член-корр. РАН А.И. Николаев

Член-корр. РАН С.И. Николаев

Член-корр. РАН Е.Н. Носов

Член-корр. РАН В.В. Осипов

Член-корр. РАН Б.Г. Покусаев

Член-корр. РАН С.А. Пономаренко

Член-корр. РАН А.П. Потехин

Член-корр. РАН В.В. Пухначев

Член-корр. РАН В.Н. Пучков

Член-корр. РАН В.И. Рачков

Член-корр. РАН Л.П. Репина

Член-корр. РАН А.Б. Ринкевич

Член-корр. РАН В.И. Ритус

Член-корр. РАН Н.Н. Розанов

Член-корр. РАН В.Г. Романов

Член-корр. РАН В.С. Рукавишников

Член-корр. РАН В.В. Сагарадзе

Член-корр. РАН Н.Н. Салащенко

Член-корр. РАН А.А. Саранин

Член-корр. РАН В.Г. Сахно

Член-корр. РАН Н.Н. Сибельдин

Член-корр. РАН Е.В. Скляров

Член-корр. РАН Р.Л. Смелянский

Член-корр. РАН О.Н. Соломина

Член-корр. РАН Н.Г. Соломонов

Член-корр. РАН А.П. Сорокин

Член-корр. РАН А.В. Степанов

Член-корр. РАН Н. Н. Субботина

Член-корр. РАН В.И. Суслов

Член-корр. РАН А.Ф. Титов

Член-корр. РАН А.А. Тишков

Член-корр. РАН А.А. Толстоногов

Член-корр. РАН А.В. Турлапов

Член-корр. РАН Ф. Б. Успенский

Член-корр. РАН В.Н. Ушаков

Член-корр. РАН В.С. Фадин

Член-корр. РАН Д.В. Фролов

Член-корр. РАН А.Г. Ченцов

Член-корр. РАН С.В. Черкасов

Член-корр. РАН А.А. Чернов

Член-корр. РАН Е.Н. Черных

Член-корр. РАН Е.М. Чуразов

Член-корр. РАН Ю.Б. Шаповалов

Член-корр. РАН В.С. Шацкий

Член-корр. РАН И.В. Шкредов

Член-корр. РАН В.Г. Шпак

Член-корр. РАН Б.М. Шустов

Член-корр. РАН Ю.А. Щипунов

Член-корр. РАН Д.Г. Яковлев

Профессор РАН А.Б. Арбузов

Профессор РАН А.Н. Бешенцев

Профессор РАН С.А. Бурлак

Профессор РАН М.И. Векслер

Профессор РАН Е.С. Данилко

Профессор РАН А.С. Десницкий

Профессор РАН И.Н. Зилфикаров

Профессор РАН И.М. Индрупский

Профессор РАН В.В. Казаковская

Профессор РАН А.Л. Карчевский

Профессор РАН Е.Ф. Летникова

Профессор РАН Д.В. Метелкин

Профессор РАН А.В. Наумов

Профессор РАН Н.Ю. Песков

Профессор РАН А.И. Поддельский

Профессор РАН С.В. Самсонов

Профессор РАН Г.С. Соколовский

Профессор РАН С.В. Стрельцов

Профессор РАН А.А. Ширяев

Доктор химических наук С.А. Авилов

Доктор геолого-минералогических наук О.В. Авченко

Доктор физико-математических наук П.Е. Алаев

Доктор физико-математических наук А.П. Алдушин

Доктор физико-математических наук В.А. Александров

Доктор филологических наук М.Ф. Альбедиль

Доктор физико-математических наук Н.Е. Андреев

Доктор физико-математических наук А.Д. Апонасенко

Доктор физико-математических наук В.Г. Архипкин

Доктор физико-математических наук А.Ф. Барабанов

Доктор биологических наук Н.К. Белищева

Доктор физико-математических наук В.С. Белоносов

Доктор физико-математических наук В.Н. Белых

Доктор технических наук Б.А. Беляев

Доктор исторических наук Ю.Е. Березкин

Доктор физико-математических наук Г.Ш. Болтачев

Доктор исторических наук Н.В. Брагинская

Доктор филологических наук Л.П. Быков

Доктор физико-математических наук А.В. Бялко

Доктор химических наук Ф.А. Валеев

Доктор физико-математических наук В.В. Вальков

Доктор экономических наук А.Е. Варшавский

Доктор химических наук С.Ф. Василевский

Доктор филологических наук Я.В. Васильков

Доктор исторических наук А.С. Ващук

Доктор физико-математических наук В.А. Вентцель

Доктор геолого-минералогических наук Н.В. Владыкин

Доктор физико-математических наук Н.Б. Волков

Доктор физико-математических наук Ю.С. Волков

Доктор физико-математических наук Е.М. Володин

Доктор физико-математических наук И.Ф. Гинзбург

Доктор географических наук С.М. Говорушко

Доктор биологических наук Л.А. Головлева

Доктор физико-математических наук В.В. Голуб

Доктор физико-математических наук В.П. Голубятников

Доктор экономических наук А.Е. Городецкий

Доктор филологических наук А.В. Гура

Доктор физико-математических наук А.А. Гусев

Доктор географических наук В.А. Даувальтер

Доктор физико-математических наук Г.В. Демиденко

Доктор физико-математических наук М.Л. Демидов

Доктор физико-математических наук В.А. Дыхта

Доктор химических наук Н.Л. Егуткин

Доктор физико-математических наук К.Н. Ельцов

Доктор физико-математических наук А.В. Еремин

Доктор медицинских наук Н.В. Ефимова

Доктор физико-математических наук Ю.Н. Ефремов

Доктор биологических наук П.М. Жадан

Доктор исторических наук В.И. Завьялов

Доктор физико-математических наук В.Б. Залесный

Доктор химических наук Г.С. Захарова

Доктор физико-математических наук Н.А. Земнухова

Доктор биологических наук Т.И. Земская

Доктор физико-математических наук В.Я. Зырянов

Доктор технических наук В.Е. Зюбин

Доктор биологических наук В.А. Илюха

Доктор физико-математических наук В.Ю. Ирхин

Доктор биологических наук Н.Н. Кавцевич

Доктор химических наук А.М. Калинкин

Доктор физико-математических наук В.Г. Каменский

Доктор технических наук М.Ф. Каравай

Доктор технических наук А.М. Касимов

Доктор биологических наук Л.Н. Касьянова

Доктор биологических наук А.Г. Киселева

Доктор физико-математических наук В.Г. Клочкова

Доктор геолого-минералогических наук А.В. Колосков

Доктор технических наук А.В. Коновалов

Доктор биологических наук Ю.М. Константинов

Доктор физико-математических наук С.Н. Коробейников

Доктор химических наук Л.Ф. Королева

Доктор физико-математических наук Э.Г. Косцов

Доктор физико-математических наук В.А. Котов

Доктор геолого-минералогических наук Р.Г. Кравцова

Доктор физико-математических наук Н.М. Крейнес

Доктор физико-математических наук Б.Б. Криссинель

Доктор физико-математических наук С.О. Кричак

Доктор филологических наук Л.П. Крысин

Доктор биологических наук М.В. Крюкова

Доктор физико-математических наук А.А. Кузнецов

Доктор биологических наук В.В. Кузнецов

Доктор технических наук О.П. Кузнецов

Доктор геолого-минералогических наук В.В. Кулаков

Доктор биологических наук Т.В. Кулаковская

Доктор экономических наук Э.С. Куратова

Доктор филологических наук Л.В. Куркина

Доктор филологических наук Г.И. Кустова

Доктор физико-математических наук С.С. Кутателадзе

Доктор физико-математических наук Э.З. Кучинский

Доктор физико-математических наук А.В. Левичев

Доктор химических наук Т.В. Лешина

Доктор химических наук О.Д. Линников

Доктор физико-математических наук А.А. Ломов

Доктор биологических наук Л.А. Ломоватская

Доктор химических наук П.А. Лукьянов

Доктор технических наук И.В. Лысенко

Доктор физико-математических наук М.Н. Магомедов

Доктор филологических наук Д.М. Магомедова

Доктор геолого-минералогических наук А.М. Мазукабзов

Доктор физико-математических наук Г.Н. Макаров

Доктор биологических наук Л.Е. Макарова

Доктор геолого-минералогических наук В.А. Макрыгина

Доктор технических наук Ю.М. Максимов

Доктор экономических наук В.Ю. Малов

Доктор географических наук А.Н. Махинов

Доктор филологических наук А.Е. Махов

Доктор физико-математических наук Э.С. Медведев

Доктор геолого-минералогических наук А.И. Мельников

Доктор физико-математических наук Б.М. Миллер

Доктор физико-математических наук В.С. Мингалев

Доктор географических наук З.Г. Мирзеханова

Доктор физико-математических наук А.В. Мирмельштейн

Доктор биологических наук Т.А. Михайлова

Доктор биологических наук А.И. Михальский

Доктор физико-математических наук В.М. Мишин

Доктор физико-математических наук А.В. Моисеев

Доктор химических наук М.М. Монастырная

Доктор физико-математических наук А.С. Морозов

Доктор химических наук Ю.И. Муринов

Доктор физико-математических наук А.В. Назин

Доктор филологических наук С.Ю. Неклюдов

Доктор филологических наук М.Р. Ненарокова

Доктор химических наук В.Л. Новиков

Доктор химических наук О.Д. Новикова

Доктор физико-математических наук С.Г. Овчинников

Доктор технических наук В.М. Орлов

Доктор физико-математических наук В.Н. Очкин

Доктор филологических наук Е.В. Падучева

Доктор физико-математических наук Е.А. Памятных

Доктор физико-математических наук М.В. Панченко

Доктор физико-математических наук В.А. Пархомов

Доктор филологических наук А.А. Пичхадзе

Доктор исторических наук Н.И. Платонова

Доктор физико-математических наук А.П. Пожидаев

Доктор химических наук Е.В. Поляков

Доктор химических наук Н.Э. Поляков

Доктор химических наук А.Т. Пономаренко

Доктор экономических наук Л.А. Попова

Доктор медицинских наук Н.К. Попова

Доктор экономических наук Г.И. Поподько

Доктор физико-математических наук А.С. Потапов

Доктор исторических наук И.В. Поткина

Доктор физико-математических наук С.А. Пустильник

Доктор технических наук А.Л. Резник

Доктор физико-математических наук Г.М. Резник

Доктор биологических наук Т.А. Решетилова

Доктор биологических наук А.С. Романенко

Доктор биологических наук Г.А. Романов

Доктор географических наук В.И. Росликова

Доктор технических наук Е.Я. Рубинович

Доктор философских наук А.Я. Рубинштейн

Доктор технических наук С.Н. Рукин

Доктор физико-математических наук В.Н. Рыжов

Доктор физико-математических наук А.И. Рылов

Доктор физико-математических наук В. В.Рязанов

Доктор экономических наук С.Л. Садов

Доктор физико-математических наук С.М. Сакерин

Доктор исторических наук А.И. Сакса

Доктор физико-математических наук С.В. Севастьянов

Доктор биологических наук В.П. Селедец

Доктор технических наук Ю.И. Сенкевич

Доктор физико-математических наук В.В. Сказка

Доктор геолого-минералогических наук А.А. Сорокин

Доктор технических наук Г.Я. Смольков

Доктор экономических наук С.А. Смоляк

Доктор физико-математических наук Э.М. Солнечный

Доктор физико-математических наук Ф.И. Соловьева

Доктор геолого-минералогических наук А.И. Тарарин

Доктор физико-математических наук Г.Б. Тейтельбаум

Доктор физико-математических наук Н.А. Тихонов

Доктор исторических наук Г.А. Ткачева

Доктор технических наук В.В. Тюрнев

Доктор филологических наук И.С. Улуханов

Доктор физико-математических наук С.Н. Фабрика

Доктор физико-математических наук С.И. Фадеев

Доктор экономических наук В.В. Фаузер

Доктор физико-математических наук А.С. Федоров

Доктор физико-математических наук И.А. Финогенко

Доктор физико-математических наук И.Н. Флеров

Доктор физико-математических наук Ю.Д. Фомин

Доктор филологических наук О.Е. Фролова

Доктор исторических наук Д.А. Функ

Доктор исторических наук Н.В. Хвощинская

Доктор филологических наук О.Б. Христофорова

Доктор химических наук С.Л. Хурсан

Доктор филологических наук А.Д. Цендина

Доктор филологических наук Т.В. Цивьян

Доктор физико-математических наук П.Ю. Чеботарев

Доктор физико-математических наук С.В. Чекалин

Доктор технических наук Ю.Я. Чукреев

Доктор физико-математических наук С.М. Чурилов

Доктор физико-математических наук В.Г. Шавров

Доктор физико-математических наук М.В. Швидевски

Доктор физико-математических наук И.П. Шестаков

Доктор биологических наук С.Д. Шлотгауэр

Доктор физико-математических наук О.И. Шумилов

Доктор географических наук В.А. Шупер

Доктор исторических наук В.Е. Щелинский

zbieranie podpisów trwa
(Сбор подписей продолжается)

list protestacyjny 400 do prezydenta PutinaRosjaRosyjska Akademia NaukOriginal Article
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment