imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Grabież majątku Polaków po 1989 roku. Apel NISS do posłów Konfederacji

Strona główna > Polska > Grabież majątku Polaków po 1989 roku. Apel NISS do posłów Konfederacji Grabież majątku Polaków po 1989 roku. Apel NISS do posłów Konfederacji Michal Polska 0

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, wspierając inicjatywę K. Tytko, apeluje do posłów Konfederacji o powołanie Zespołu Poselskiego, z udziałem obywateli oraz organizacji społecznych, którego celem będzie m.in: – Ewidencja złóż – Wycena złóż – Analiza prawna umów koncesyjnych – Analiza zmian w Ustawach – Analiza 24 interpelacji poselskich nt. złóż – Zmiana w Konstytucji zabezpieczająca interesy Polaków.

Grabież majątku Polaków po 1989 roku.

Apel NISS do posłów Konfederacji

Mechanizmy wywłaszczania i grabieży Polaków po 1989 roku były następujące:

 1. Użyto pełnego repertuaru patologicznych metod pod hasłami rzekomego uwłaszczenia, rzekomej reprywatyzacji i prywatyzacji oraz wrogich przejęć dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Każda z tych metod prowadziła do gospodarczej kolonizacji Polski, także do transferowania polskiego kapitału za granicę.

 2. Użyto postkomunistycznego wymiaru sprawiedliwości oraz zdemoralizowanych funkcjonariuszy aparatu biurokratycznego państwa, pozostawionych przez system komunistyczny. Wprowadzani byli oni masowo do organów III RP, jako rzekomo jedyni fachowcy. Aparat ten został wcześniej przygotowany do osłony zmasowanej grabieży oraz do ostatecznej dezorganizacji państwa.

 3. Utworzono kordon sanitarny wokół zorganizowanych i przygotowanych wcześniej mechanizmów grabieży. Kordon taki utworzony został z postkomunistycznych służb specjalnych, a żadnych innych służb, zwłaszcza polskich, w III RP nie tworzono. To ludzie służb PRL-u i ich mentalni spadkobiercy stanowili fundament wszystkich rządów III RP z dzisiejszym PiS-em włącznie.

 4. Sprywatyzowany został polski złoty, na rzecz prywatnego sektora bankowego, przez złamanie art 227 Konstytucji RP artykułem 4-tym ustawy o NBP, ograniczającym emisję polskiego złotego przez NBP do znaków pieniężnych, czyli do gotówki. Tymczasem prywatny sektor bankowy emitował praktycznie bez ograniczeń i niezgodnie z Konstytucją pieniądz elektroniczny nie będący w Polsce prawnym środkiem płatniczym. Gigantyczne zyski z takiej działalności – z tzw. senioratu – transferowane były w 100% za granice do instytucji niepolskich.

  Wobec braku bilansu otwarcia III RP, likwidacji ministerstwa skarbu państwa oraz wieloletniej kreatywnej księgowości budżetu państwa możemy dziś wyłącznie oszacować, że straty z tytułu w/w działań przekroczyły dziesiątki bilionów złotych.

Proces grabieży Polaków jest nadal kontynuowany. Aktualnie dotyczy przede wszystkim tego, co jest pod ziemią, czyli złóż naturalnych. Stosowane są tu następujące mechanizmy:

 1. Ukrywanie przed Polakami wiedzy o zasobności bogactw naturalnych w Polsce oraz blokowanie nowych technologii umożliwiających ich bardziej efektywne wydobycie. Przykład – to choćby Kopalnia Krupiński.

 2. Przekazane zostały w obce i nieznane ręce polskie mapy geodezyjne. Ten jeden fakt wyczerpuje znamiona zdrady stanu.

 3. W okresie 30-letniej transformacji dokonano wielu nowelizacji w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze” oraz ustawach powiązanych z wydobyciem surowców. Większość miała na celu tworzenie maksymalnie korzystnego środowiska prawnego dla inwestorów zagranicznych. Wygląda to wręcz na świadome przygotowania do przyszłej, skoordynowanej akcji zawłaszczenia polskich złóż, o której Polacy zostaną poinformowani post factum, kiedy nic już nie będzie można zrobić.

 4. Aktualny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio zapowiada następne szybkie nowelizacje w „Prawe geologicznym i górniczym”, które dotyczyć będą dalszych liberalizacji ustaw niekorzystnych dla właścicieli ziemi oraz zmierzać do ułatwienia wydobycia strategicznych surowców zlokalizowanych w Polsce przez firmy zagraniczne. Tymczasem polskie prawo powinno chronić w pierwszej kolejności prawa suwerena związane z ochrona i racjonalnym wydobyciem zasobów, w drugiej zaś kolejności prawa właścicieli ziemi. Firmy zagraniczne mogą być jedynie narzędziem ułatwiającym realizacje polskiego interesu narodowego.

 5. Tymczasem zgodnie z nowym prawem zwolniono już przedsiębiorstwa wydobywcze z płacenia podatków od wydobycia gazu i ropy. Takie zwolnienie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw zagranicznych. Istnieje podejrzenie, że nowe prawo zostało wprowadzone w wyniku silnego lobbingu firm niepolskich. Tuż po wprowadzeniu nowej ustawy firma kanadyjska zakomunikowała o odkryciu dużych złóż ropy na terenie Polski.

 6. Poza kontrola społeczną, czyli bez dostatecznej transparentności całego procesu, wydano obcym podmiotom wiele koncesji na wydobycie. Pełna ich liczba nie jest ujawniana polskiej opinii publicznej.

Dlatego Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, wspierając inicjatywę Krzysztofa Tytko, apeluje do posłów Konfederacji o powołanie Zespołu Poselskiego, z szerokim udziałem obywateli oraz organizacji społecznych, którego celem będzie:

Utrzymanie kontroli nad poszukiwaniem i eksploatacją złóż kopalin użytecznych oraz zasobów przyrodniczych Polski przez Spółki Skarbu Państwa.

Główne cele to:

 • Ewidencja złóż kopalin użytecznych w Polsce.

 • Wycena złóż.

 • Analiza prawna podpisanych już umów koncesyjnych od roku 2005 do roku 2019

 • Analiza zmian prawnych wprowadzonych w Ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”

 • Analiza odpowiedzi na 24 interpelacji poselskich obejmujących wyżej opisaną tematykę,

 • Przedstawienie wniosków końcowych, w tym opracowanie projektów nowelizacji ustaw oraz zmian w Konstytucji RP zabezpieczających interesy właścicieli zasobów naturalnych czyli Polaków.

Warszawa, Trójmiasto, Tychy, 20.12.2019

Michal

„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi” – Edmund Burke

niss
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment