imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Gminy uzdrowiskowe obradowały w uzdrowisku Szczawnica

36964393_UczestnicyWalnegoZebraniaStowarzyszenia_crop_300x168_c01626f9_CPO.jpg


Na przykładzie zebranych danych z gmin członkowskich wyraźnie widać gwałtowne załamanie ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk oraz katastrofalne skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych i gmin. Zauważa się obniżone wpływy z PIT o około 9% licząc narastająco od początku roku, a straty z tytułu braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej sięgają aż 70-90%. Opłata ta jest przeznaczona na utrzymanie zieleni, rabat kwiatowych, parków, fontann, deptaków, promenad, tężni i publicznych miejsc rekreacji oraz na realizację innych kosztownych zadań uzdrowiskowych. Jest też przeznaczona na realizację inwestycji uzdrowiskowych, których kontynuacja w obecnej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania. Wprowadzenie „czerwonych stref” w kilku uzdrowiskach doprowadziło do załamania ruchu turystycznego i zamknięcia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. To oznacza dalsze kłopoty gmin uzdrowiskowych które po lockdownie powoli zaczęły wychodzić z kryzysu. Dzisiaj dotknął je także kryzys wizerunkowy, trudny do odrobienia w krótkiej perspektywie

Podkreślano, że pomimo ogromnych trudności samorządy nadal realizują inwestycje i podejmują się nowych zadań. Należy jednak zadać sobie pytanie: na jak długo starczy burmistrzom, wójtom i prezydentom determinacji, a przede wszystkim środków finansowych, aby realizować te kosztowne zadania uzdrowiskowe.

Zebrani z żalem podkreślali, że często słyszą z ust parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, że „uzdrowiska należy traktować jako dobro narodowe”. Jednakże póki co są to jedynie puste frazesy, głoszone przy okazji wizyt w gminach uzdrowiskowych.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP zdecydowali o kolejnym wystąpieniu do rządu w sprawie konkretnego wsparcia finansowego dla gmin uzdrowiskowych. Zebrani zdecydowali także o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na promocję uzdrowisk oraz kreowanie prawdziwego wizerunku uzdrowisk w mediach.


Source link

Leave a Comment