imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Fundusze spójności UE muszą nadal koncentrować się na zwalczaniu nierówności regionalnych

P059099-922818.jpg


Unijna komisarz ds. spójności Elisa Ferreira; fot. KE

Posłowie do PE i władze lokalne apelują o szybkie rozdysponowanie funduszy UE nie tylko na rozwiązywanie kryzysów takich jak pandemia COVID-19 czy skutki wojny na Ukrainie, ale przede wszystkim na wspieranie ogólnego rozwoju regionów Unii Europejskiej.

We wtorek w trakcie 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022 eurodeputowani z komisji rozwoju regionalnego (REGI) oraz przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów omówili stan programowania i wdrażania polityki spójności z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą. Zwrócili się do Komisji Europejskiej o dopilnowanie, aby fundusze spójności nadal skupiały się przede wszystkim na długoterminowych potrzebach rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów UE, nawet jeśli okazały się skutecznym narzędziem reagowania na nieprzewidziane kryzysy, takie jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie.

Podczas spotkania członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) oraz Komisji Europejskiej Komitetu Regionów ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) wyrazili również ubolewanie z powodu braku mechanizmów koordynacji pomiędzy Instrumentem Odbudowy i Odporności oraz Polityką Spójności na lata 2021-2027. Dyskusja skupiła się również na obawach eurodeputowanych i lokalnych przedstawicieli o plany Komisji dotyczące przeniesienia środków z funduszy strukturalnych do innych programów, w szczególności do REPowerEU. Następnie omówili koncepcję „nie szkodzenia spójności” i wezwali Komisję, aby uczyniła z niej kluczowy mechanizm oceny wpływu polityk UE.

Polityka spójności jest głównym długoterminowym narzędziem inwestycyjnym UE z dostępnymi na programowanie środkami w wysokości 378 mld euro. Jednak ze względu na późne zatwierdzenie ram legislacyjnych 2021/2027 wdrażanie funduszy spójności strukturalnej jest obecnie opóźnione, a jednocześnie ich programowanie stało się bardziej złożone, z powodu wymagań związanych z Europejskim Zielonym Ładem, sprawiedliwą transformacją, różnorodnością biologiczną oraz nowymi inicjatywami, takimi jak Nowy Europejski Bauhaus.

Odpowiadając na wyrażone podczas debaty wątpliwości komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oświadczyła: „Nasze stanowcze zaangażowanie w realizację podstawowych celów polityki spójności nie pozwala nam przymykać oczu, w sytuacji gdy obecne podwyżki cen energii grożą pogłębieniem nierówności. Komisja jest gotowa do współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, by łagodzić ekonomiczne i społeczne koszty wysokich cen energii, przy jednoczesnym zachowaniu programów na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na inwestycje strukturalne i długoterminową transformację, w tym dążenie do niezależności energetycznej. Musimy zadbać o to, by polityka spójności nie została naruszona”.

Spotkanie odbyło się z okazji 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy


Source link

Leave a Comment