imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Fundusz Kościelny. Kiedy powstał, jaki jest jego cel?

000IXH5C38SFN2DN-C461-F4.jpg


W Polsce istnieją różne Kościoły i związki wyznaniowe. Ich wsparcie finansowe oparte jest na tak zwanym Funduszu Kościelnym. Zatem najkrócej ujmując, Fundusz Kościelny jest systemem finansowania Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, który spoczywa na organach państwowych.

Jak powstał Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny został utworzony w wyniku reform przeprowadzonych po II wojnie światowej. Powstał na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

Fundusz miał być formą rekompensaty dla kościołów za przejęte przez państwo tuż po II wojnie światowej nieruchomości ziemskie. W zamian za przejęte majątki, państwo zobowiązało się do wspierania działalności Kościoła i innych związków wyznaniowych właśnie poprzez utworzenie tego specjalnego Funduszu.

W ustawie wyróżniono, że przekazane na Fundusz Kościelny pieniądze mają finansować bądź wspierać m.in. remonty i konserwacje budynków sakralnych, pomoc materialną i lekarską duchownym, objęcie ich ubezpieczeniem chorobowym i emerytalnym oraz działalność charytatywno-opiekuńczą.

Fundusz Kościelny – jak to działa?

Fundusz Kościelny od 1990 roku finansowany jest z budżetu państwa. Obecnie działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych, które mają uregulowany status prawny na terenie Polski. Według rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest ich obecnie w Polsce ponad 160.

Co roku, w budżecie państwowym przewiduje się odpowiednią kwotę na działalność Funduszu Kościelnego. O jej wysokości decyduje Sejm. Następnie przyznawany jest on na wniosek Kościołów i innych związków wyznaniowych, ale i z własnej inicjatywy Zarządu Funduszu Kościelnego.

Fundusz Kościelny – przyszłość

Na początku tego roku premier Donald Tusk powołał Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego

Jak poinformowano, zespół miał zająć się opracowaniem rozwiązań “zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych” oraz “odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej”.

Petru: Strefa euro to strefa bezpieczeństwa i bogactwa/RMF


Source link

Leave a Comment