imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Folksdojcze, targowiczanie i szabesgoje

akk-1000x630

Strona główna > Polska > Folksdojcze, targowiczanie i szabesgoje Folksdojcze, targowiczanie i szabesgoje AdRo203 Polska 3

W debacie politycznej na temat wypowiedzi Pana Brauna, że nie należy wysyłać folksdojczów za granicę do Brukseli, jeden z jej uczestników dotknął sedna sprawy stwierdzając, że dla niego Bruksela to nie zagranica. W tym tkwi cały problem, że przygniatająca większość polskojęzycznych obywateli Unii, tak właśnie uważa. W oczach zmarginalizowanej mniejszości są oni właśnie folksdojczami. Co prawda obecnie dzierży władzę w Warszawie “opcja patriotyczna” pod nazwą PiS, ale dla niej bardziej by pasowało określenie „szabesgoj”.

Miast jednak żonglowania różnymi określeniami, należałoby nazwać ich wszystkich po imieniu: folksdojczów – polskojęzycznymi renegatami wysługującym się Niemcom, targowiczan – polskojęzycznych renegatów wysługujących się Rosji i tych najgroźniejszych, szabesgojów – polskojęzycznych renegatów wysługujących się żydom. Reasumując, polski problem tkwi w tym, że tylu jest wśród Polaków renegatów. Dlatego należy myśleć nad możliwościami usunięcia przyczyny zła, a nie jego skutków.

Dla przykładu, problemem nie jest amerykańska „ustawa 447”, tylko kolonialny status III RP. Gdyby Polska była suwerennym państwem, to nikogo nie obchodziłyby ustawy promulgowane przez obce państwo (USA). Amerykańskim żydom nie przychodzi do głowy konstruowanie podobnej ustawy wymierzonej np. w Chiny, bo wywołałaby ona wśród Chińczyków jedynie uśmiech politowania.

Również tak reklamowane wybory do tzw. „parlamentu europejskiego” nie mają najmniejszego znaczenia, poza akceptacją przez wyborców formalnej zależności III RP od struktur unijnego superpaństwa. Parlament Europejski pozbawiony jest jakichkolwiek praktycznych uprawnień, a gdyby je posiadał to nie odbywałby się do niego wybory.

W najnowszym artykule traktującym o brexicie (https://russia-insider.com/en/politics/eu-bank-lords-making-brexit-so-torturous-no-country-ever-dares-leave-eu-again/ri27069), amerykański analityk tak charakteryzuje UE i jej sławetną demokrację (cytuję angielski oryginał z wolnym tłumaczeniem na język polski) :

„Western power players are seriously warped people, people who believe that democracy means voting how they tell you to vote.

Totalitarian EU bureaucrats don’t just want to punish Britain for leaving the EU, they want to make the process so complicated and torturous that no other European nation will ever even contemplate leaving the EU again. The EU is a fundamentally anti-democratic institution after all, and always has been.

The British people should have been prepared to play hardball. They should have been ready to shut the borders down, to shock their own economy for the sake of negotiating leverage.

Did they really think EU[SSR] bankster sociopaths like Guy Verhofstadt and Donald Tusk were going to make it that easy?

The UK Government is basically a Cultural Marxist puppet government controlled by banksters and oligarchs.

The truth is, you can’t reason with oligarch-puppets, which is why EU oligarch-puppets have never tried to reason with UK oligarch-puppets. You must hit oligarchs and corporations in their purses to change the conduct and negotiating positions of their puppets.”

„Zachodni władcy są poważnie pokręconymi ludźmi, którzy wierzą, że demokracja polega na tym by ludzie głosowali tak jak oni im każą. Totalitarni unijni biurokraci, nie tylko chcą ukarać Brytanię za brexit, ale zrobić cały proces tak skomplikowanym i bolesnym, by żaden inny naród unijny nie odważył się nawet kontemplować wyjścia z UE. Unia jest fundamentalnie antydemokratyczną instytucją i zawsze nią była. Brytyjczycy powinni być przygotowani na ostrą walkę, na zamknięcie granic, a nawet pozwolić na szok gospodarczy w celu uzyskania przewagi negocjacyjnej. Czy Brytyjczycy naprawdę myśleli, że banksterzy Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, socjopaci w osobach Guya Verhofstadta i Donalda Tuska ułatwią im proces wyjścia? Rząd brytyjski jest marksistowską marionetkową administracją kontrolowaną przez banksterów i oligarchów. Nie można negocjować z marionetkami i to jest przyczyna, dla której unijne marionetki oligarchów nawet nie próbowały negocjacji z brytyjskimi marionetkami oligarchów. Należy ostro uderzyć oligarchów i korporacje po kieszeni, tak by nakazały swym marionetkom prowadzić autentyczny dialog między sobą.”

Ignacy Nowopolski

https://wordpress.com/view/drnowopolskipolskapanorama.home.blog

Za: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/957512,folksdojcze-targowiczanie-i-szabas-goje

AdRo203 NowopolskiPolska neokolonią syjonizmu
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment