imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Firma HEUTHES z nagrodą główną od Związku Banków Polskich

DOC.20240610.48720360.1.jpg


W konkursie Spółdzielcza Technologia Roku 2023 organizowanym przez Związek Banków Polskich w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, firma HEUTHES otrzymała nagrodę główną. Kapituła konkursu uhonorowała HEUTHES w kategorii: Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej, w uznaniu za prace na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej oraz zgłoszone w Konkursie rozwiązanie: Rozwój Platformy HUB BS-API integrującej rozwiązania informatyczne w Bankach Spółdzielczych.

Przyznanie nagrody zbiegło się z jubileuszem 35-lecia powstania firmy HEUTHES oraz 25-leciem jej wsparcia dla bankowości spółdzielczej.

Firma HEUTHES wciąż bardzo szybko odpowiada na rosnące potrzeby bankowości w dziedzinie najnowszych technologii. HUB BS-API powstał jako platforma integrująca rozwiązania informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych w Polsce. Za jej pomocą banki spółdzielcze oraz ich dostawcy mogą oferować swoim klientom rozwiązania dostarczane przez banki zrzeszające do wspólnego wykorzystania. HUB BS-API optymalizuje systemy informatyczne i integruje rozproszone bazy danych, umożliwia zaciąganie kredytów online, przyspiesza obieg informacji i dokumentów, skraca procedury, upraszcza i uszczelnia weryfikację danych. Platforma udostępnia możliwość założenia konta bankowego zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i w kanałach www. Ułatwia kontrolę nad procesem zarządzania finansami i zwiększa bezpieczeństwo klientów bankowości internetowej, integrując usługę KIR mojeID do potwierdzania tożsamości on-line z Profilem Zaufanym i Węzłem Krajowym. HUB BS-API diametralnie zmienił obraz polskiej bankowości spółdzielczej. Każdy z banków niezależnie od wielkości zyskał dostęp do zaawansowanych technologii bez konieczności dużych inwestycji.

HEUTHES włączył się do projektu BS-API wnosząc pomysł i realizację standardu na wzór PolishAPI w systemie PSD2 przy użyciu autorskich zaawansowanych technologii informatycznych, metodologii testowania oraz wdrażania systemów bankowych w dużej skali.

To prestiżowe wyróżnienie Związku Banków Polskich jest ukoronowaniem wkładu jaki firma HEUTHES wniosła w rozwój bankowości spółdzielczej dostarczając bankom systemy do ich sprawnego funkcjonowania w ramach autorskiej Infostrady Bankowej, jako środowiska informatycznego dla banku i łączności z jego otoczeniem.

Obecnie najważniejszymi systemami bankowymi firmy HEUTHES w ramach Infostrady Bankowej są:

MULTICENTAUR PAYMENT HUB (w SGB-Bank S. A. od 2006 roku, BPS S. A. od 2017 roku) – system zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR, Western Union/Money Gram oraz BLIK. Obsługuje wymianę międzysystemową.

MULTICENTAUR HUB BS API (od 2020 roku) – to drugi co do wielkości system bankowy autorstwa HEUTHES, który powstał jako platforma integrująca rozwiązania informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych w Polsce.

GRYFCARD (w SGB-Bank S. A. od 1999 roku) – system jest multimodułową platformą stanowiącą zbiór zintegrowanych podsystemów obsługujących wszystkie obszary wydawnictwa i zarządzania kartami płatniczymi oraz usługami płatniczymi typu BLIK i AUTOPAY, dodatkowo umożliwia rozliczanie operacji księgowych powstałych w wyniku użytkowania kart płatniczych oraz płatności elektronicznych. System umożliwia też zarządzanie i rozliczanie urządzeń do płatności kartowych (ATM, POS) wraz z obsługą wpłat dokonywanych w bankomatach. Umożliwia też obsługę kart płatniczych zapewniającą pełną współpracę i wymianę danych pomiędzy zewnętrznym centrum rozliczeniowym (procesor kartowy), systemami wspomagającymi (monitoring autoryzacji), a głównym systemem bankowym.

GRYFBANK (użytkowany i rozwijany od 1992 r.) wraz z systemem BS Solution (od października 2022 roku specjalna wersja dla banków spółdzielczych) – stanowi jądro systemów obsługi w banku. Zapewnia obsługę gotówkową i bezgotówkową transakcji klientów w kanałach tradycyjnych oraz inicjowanych w kanałach zdalnych, wykonując w tle ewidencję księgową i dostarczając dane dla sprawozdawczości. System zapewnia dostępność w trybie 24/7, bez przerw związanych z przetwarzaniem dnia.

Intensywna współpraca firmy HEUTHES z bankowością spółdzielczą rozwinęła się szczególnie po podpisaniu listu intencyjnego o współpracy przy dalszym rozwoju BS-API z SGB-Bank S. A. i BPS S. A. – Bankami Zrzeszającymi Banki Spółdzielcze oraz z firmami informatycznymi i izbami gospodarczymi we wrześniu 2020 roku. Inicjatorem tych działań była Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej działająca przy Związku Banków Polskich, która nadzorowała realizację wspólnych rozwiązań IT dla bankowości spółdzielczej.

Konsekwencją tego wydarzenia także było powstanie systemu BS Solution – nowego systemu dla bankowości spółdzielczej, który został stworzony przez konsorcjum firm HEUTHES Sp. z o. o. oraz I-BS.PL Sp. z o. o. Ofertę Konsorcjum dla banków tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK oraz bankowość internetowa EBO Bank Online i mobilna EBO Mobile PRO wraz z systemami powiązanymi. System został stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń obu firm w wytwarzaniu i serwisowaniu oprogramowania dla spółdzielczego sektora bankowego.

Dodatkowo wiele banków spółdzielczych korzysta z autorskiego systemu HEUTHES do obsługi zaplecza banku ISOF-WORKFLOW z elementami ERP, zawierającego obsługę dokumentów elektronicznych w DMS, wraz z modułami Kadry-Płace, Magazyn, Środki Trwałe, CRM i Projekty. System ISOF-WORKFLOW jest ściśle zintegrowany z Infostradą Bankową.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

 


Source link

Leave a Comment