imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

#FakeHunter Challenge: Polska kopalnią talentów technologicznych

DOC.20220324.42014058.00056000_1.jpg


O renomie polskich inżynierów, potrzebie edukacji cyfrowej i technologicznej oraz o najnowszej inwestycji Google w Polsce – rozmawiali Justyna Orłowska, szefowa centrum GovTech oraz Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska podczas pierwszego dnia konkursu #FakeHunter Challenge – Geopolityka.

24 marca 2022 roku rozpoczęły się eksperckie spotkania online w ramach V edycji #FakeHunter Challenge, zorganizowanego przez Polską Agencję Prasową i GovTech Polska.

Polska jest jednym z liderów w Europie, jeżeli chodzi o kształcenie w zakresie STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics (red. nauka, technika, inżynieria, matematyka). Polscy inżynierowie są cenieni przez globalne spółki technologiczne.

„Jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. Zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę alumnów kierunków STEM” – podkreślała Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera ds. GovTech, szefowa centrum GovTech oraz pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.

Polskie firmy informatyczne stają się coraz większymi graczami technologicznymi na globalnym rynku i mogą konkurować ze światowymi liderami.

Jednocześnie branża IT doświadcza w Polsce i na całym świecie deficytu specjalistów z zakresu technologii, tj. programistów i deweloperów. Dlatego tworzonych jest wiele inicjatyw rządowych we współpracy z biznesem, aby mogła powstać tzw. Polska Dolina Cyfrowa.

„Można też powiedzieć Polska Dolina Grove’a, ponieważ Polska jest bardzo rozwinięta w zakresie technologii Grove. Ponadto warto dodać, że najbardziej oczekiwanymi grami na świecie, na popularnej platformie Steam, są polskie gry” – wskazywała Justyna Orłowska.

Jedną z większych inicjatyw rządowych jest projekt Poland Business Harbour, który ułatwia specjalistom z branży IT z zagranicy, startupom oraz małym, średnim i dużym firmom, relokację na terytorium Polski i realizację zawodowych planów w sektorach wysokich technologii.

Globalne spółki technologiczne chętnie tworzą swoje centra badawczo-rozwojowe w Polsce. Samsung, Nokia czy Eriksson – to wybrane przykłady takich inwestycji w naszym kraju, co świadczy m.in. o randze i jakości polskiej kadry inżynieryjnej.

Jednak deficyty w zakresie liczby specjalistów nie dotyczą tylko inżynierów, ale także specjalistów niższego szczebla do obsługi nowoczesnego przemysłu 4.0, związanego m.in. z robotyką i automatyką produkcji.

„Aby Polska mogła być liderem wysokich technologii, producentem, a nie tylko ich konsumentem, konieczne jest wprowadzenie zmian w edukacji cyfrowej, zainteresowanie dzieci na wczesnym etapie nauki sektorami wysokomarżowymi, technologiami oraz zatrudnianie specjalistów z zagranicy z odpowiednim know-how. Ważne są także inwestycje zagraniczne w Polsce, m.in. ostatnia inwestycja Google’a warta trzy mld złotych” – wyliczała Justyna Orłowska.

Dzięki edukacji nastolatki dowiadują się, jak wygląda współczesna infodemia i jak z nią można walczyć. Według badań NASK-u trzykrotnie chętniej deklarują one zamiar pracy w sektorze nowoczesnych technologii niż ich rodzice.

„Dlatego tak ważna jest tu edukacja przyszłości, czyli zrozumienie, jak działają nowe technologie, jakie ryzyko niosą ze sobą i jak można je skutecznie wykorzystać w życiu, niezależnie, czy jest się programistą Pythona, czy zarządza się zoo” – podkreśliła pełnomocniczka premiera ds. GovTech.

System edukacji wymaga jednak zmian, szczególnie kanałów dostarczania wiedzy.

„Istnieją cztery takie kanały. Pierwszy dotyczy inżynierów, którzy w Polsce są świetnie wykształceni. Drugi – zwiększania liczby osób z wykształceniem średnim, a więc będących szczebel niżej. Deficyty w tym zakresie związane są z likwidacją części szkół średnich podczas jednej z reform edukacji. Kolejnym elementem jest edukowanie w zakresie tworzenia własnej firmy, startupu i inwestowania w przyszłość biznesową. Czwarty element stanowi ogólne przygotowanie do funkcjonowania w przyszłości” – tłumaczył Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska.

Jak wskazywali eksperci, cyfrowa technologia ma zastosowanie w każdym obszarze gospodarki. Ważne jest także kształtowanie wśród dzieci, od najmłodszych lat, świadomości konieczności weryfikowania informacji, które docierają do nich różnymi kanałami. Dlatego transformacja cyfrowa w Polsce zakłada także nieustanne podnoszenie kompetencji cyfrowych, aby Polska mogła być e-państwem.

Źródło informacji: PAP

 


Source link

Leave a Comment