imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Europosłowie przedstawili swoją wizję nowej unijnej strategii dla Chin

P044205-31392.jpg


UE powinna nadal rozmawiać z Chinami o globalnych wyzwaniach, takich jak zmiana klimatu i kryzysy zdrowotne, jednocześnie wyrażając swoje obawy związane z systemowymi naruszeniami praw człowieka – uważają europosłowie.

W sprawozdaniu przyjętym 58 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się, Komisja Spraw Zagranicznych PE nakreśliła filary, na których UE powinna zbudować nową strategię wobec Chin.

Rozwiązywanie wspólnych wyzwań, w tym pojawiających się pandemii

W zatwierdzonym tekście zaproponowano kontynuację współpracy UE-Chiny w zakresie szeregu globalnych wyzwań, takich jak prawa człowieka, zmiana klimatu, rozbrojenie jądrowe czy walka z globalnymi kryzysami zdrowotnymi.

Europosłowie wzywają również UE do współpracy z Chinami w celu poprawy zdolności początkowego reagowania na choroby zakaźne, które mogą przerodzić się w epidemie lub pandemie, na przykład poprzez tworzenie map ryzyka i systemów wczesnego ostrzegania. Proszą również Chiny o umożliwienie niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Tarcia handlowe, stosunki UE z Tajwanem

Posłowie do PE podkreślają strategiczne znaczenie stosunków UE-Chiny, ale wyraźnie zaznaczają, że proces ratyfikacji kompleksowej umowy w sprawie inwestycji (CAI) nie może się rozpocząć, dopóki Chiny nie zniosą sankcji wobec eurodeputowanych i instytucji UE. .

Ponadto europosłowie ponawiają apel do Komisji Europejskiej i Rady UE o postęp w sprawie umowy inwestycyjnej Unii z Tajwanem.

Dialog i działania przeciwko łamaniu praw człowieka

Potępiając systemowe łamanie praw człowieka w Chinach, posłowie wzywają do regularnego dialogu UE-Chiny na temat praw człowieka oraz do wprowadzenia wskaźników do pomiaru postępów w tej dziedzinie. ich zdaniem dialog powinien dotyczyć między innymi łamania praw człowieka w Sinciangu, Mongolii Wewnętrznej, Tybecie i Hongkongu.

Ponadto posłowie do PE zwrócili uwagę na problem europejskich firm, które zerwały powiązania łańcucha dostaw z Sinciangiem w związku z obawami dotyczącymi pracy przymusowej w regionie. Wzywają UE do wspierania tych firm i dopilnowania, by obecne prawodawstwo UE skutecznie zabraniało firmom zaangażowanym w nadużycia w Sinciangu działalności w UE.

5G i walka z chińską dezinformacją

Europosłowie podkreślają potrzebę opracowania globalnych standardów “wraz z podobnie myślącymi partnerami” dla technologii nowej generacji, takich jak sieci 5G i 6G. Uważają przy tym, że firmy, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, muszą zostać wykluczone.

W sprawozdaniu apeluje się o przyznanie Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych mandatu i niezbędnych zasobów, aby zająć się chińskimi operacjami dezinformacyjnymi, w tym utworzeniem specjalnej grupy zadaniowej ds. Dalekiego Wschodu StratCom.

Sprawozdanie zostanie teraz poddane pod głosowanie przez cały Parlament Europejski.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment