imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Eurobarometr: 86 proc. Polaków sądzi, że plan odbudowy pozwoli na szybsze wyjście z kryzysu

P043867-645755_M.jpg


86 proc. Polaków sądzi, że plan odbudowy pozwoli na szybsze wyjście z kryzysu – wynika z opublikowanego w piątek badania Eurobarometru. To więcej niż średnia w Europie, która wynosi 72 proc.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Kantar na zlecenie Parlamentu Europejskiego pokazało, że Polscy respondenci wykazują duży poziom zaufania do Unii Europejskiej: 48 proc. uważa, że sytuacja na poziomie europejskim zmierza w dobrym kierunku (średnia europejska: 39 proc.), a 86 proc. (w porównaniu do 72 proc. wszystkich obywateli UE) sądzi, że plan odbudowy pozwoli na szybsze wyjście z kryzysu. „Zupełnie pozytywny” obraz UE ma 48 proc. Polaków, co jest wynikiem o 11 punktów procentowych wyższym niż średnia europejska.

Polacy patrzą na swoją przyszłość nieco bardziej pesymistycznie niż przeciętny Europejczyk: 30 proc. badanych przewiduje, że ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się w ciągu nadchodzącego roku (w porównaniu do średniego wyniku 24 proc.). Niemal taka sama liczba respondentów (52 proc. w Polsce i 53 proc. w Europie) sądzi, że sytuacja gospodarcza ich kraju również się pogorszy.

Podobnie jak pozostali Europejczycy, Polacy uważają walkę z ubóstwem i nierównościami (38 proc.) za najważniejsze zadanie Parlamentu Europejskiego, na kolejnym miejscu stawiając dostęp do bezpiecznej żywności w przystępnej cenie dla obywateli i dobre warunki życia dla rolników (27 proc.). Również podobnie jak pozostali Europejczycy chcą, aby Parlament bronił podstawowych wartości, jakimi są prawa człowieka na świcie (49 proc.) oraz równość kobiet i mężczyzn (40 proc.). Oprócz tego 57 proc. respondentów z Polski chce, aby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą rolę w przyszłości.

W badaniu przeprowadzonym w Polsce w okresie pomiędzy listopadem a grudniem 2020 roku wzięło udział 1 019 badanych.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment