imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

EUCO zamierza spłacić zobowiązania wobec klientów w 100%

DOC.20231006.46525028.1.jpg


Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji przygotowało propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Opracowany pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego plan przewiduje spłatę zobowiązań wobec klientów w 100%. Dokument trafił już do sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po przegłosowaniu propozycji układowych i zatwierdzeniu układu przez sąd – rozpocznie się proces spłat.

EuCO to lider na rynku odszkodowawczym. W ciągu ponad 18 lat funkcjonowania spółka pomogła ponad 350 tysiącom rodzin osób poszkodowanych i wywalczyła dla nich ponad 3 miliardy złotych odszkodowań. Pandemia COVID-19, znaczący wzrost prowizji bankowych oraz inne okoliczności zewnętrzne zachwiały prosperującą bardzo dobrze przez wiele lat spółką. Zarząd w poczuciu odpowiedzialności bardzo szybko wdrożył działania restrukturyzacyjne. Celem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego jest wyprowadzenie spółki na prostą, spłata zobowiązań i powrót na pozycję lidera branży. Przygotowanie propozycji układowych stanowi bardzo ważny etap postępowania.

Przedstawione przez EuCO propozycje układowe zawierają szczegółowy plan spłaty wierzytelności. Szczególnie ważne jest, że spółka zamierza spłacić w 100% zobowiązania wobec klientów. To zadłużenie ma być uregulowane w pierwszej kolejności. Teraz propozycje układowe zostaną przedstawione wszystkim wierzycielom i po ich przegłosowaniu układ będzie podlegał zatwierdzeniu przez Sąd. Prawomocna decyzja sądu da zielone światło do rozpoczęcia procesu spłacania wierzytelności.

“Od samego początku intencją zarządu jest całkowita spłata klientów. Wiemy, jak to jest dla nich ważne i robimy wszystko, by należne im środki zostały wypłacone w 100%” – podkreśla prezes EuCO – Renata Sawicz-Patora.

Zarząd spółki realizuje konsekwentnie wszystkie etapy postępowania restrukturyzacyjnego i walczy o najwyższe odszkodowania dla swoich klientów. Już ponad rok temu EuCO jako pierwszy podmiot na rynku odszkodowań wdrożyło unikatowy system płatności podzielonej. “Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła taki system wypłaty odszkodowań. Ten system jest najbezpieczniejszy dla klientów” – podkreśla Renata Sawicz-Patora. Od tego momentu firmy ubezpieczeniowe wywalczone świadczenia wypłacają bezpośrednio na konto poszkodowanych. Na rachunek EuCO trafia tylko określona w umowie prowizja. Transparentność w działaniu pozwala na odzyskanie zaufania klientów, których grono systematycznie rośnie. Tylko działająca spółka daje gwarancję spłaty zobowiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli. Bardzo ważne jest, aby głosowanie zostało przeprowadzone jak najszybciej i układ został zawarty. W wypadku nieprzyjęcia układu zaspokojenie wierzycieli może być tylko symboliczne. Spółka liczy na zrozumienie i społeczną odpowiedzialność profesjonalnych wierzycieli finansowych, którzy wezmą też pod uwagę interesy klientów będących osobami fizycznymi.

“Od wyniku tego głosowania zależy powodzenie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego apelujemy o zrozumienie i kredyt zaufania. Tylko działająca spółka może zarabiać i spłacać zaległości. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by tak się stało, jeśli tylko wierzyciele dadzą nam szansę” – zapewnia prezes EuCO.

Pozytywny wynik głosowania wierzycieli i formalne zatwierdzenie układu przez sąd stanowić będą punkt zwrotny. Spółka będzie mogła rozpocząć proces spłacania zobowiązań, które – jak już wskazywaliśmy – w przypadku klientów indywidualnych zostaną zaspokojone w 100%, co od samego początku procesu restrukturyzacyjnego jest celem głównym firmy.

Źródło informacji: Europejskie Centrum Odszkodowań


Source link

Leave a Comment