imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

ERGO Hestia z polisą w chmurze

DOC.20230522.45369652.1.jpg


ERGO Hestia uruchomiła infrastrukturę w chmurze, co pozwoliło zmodernizować ofertę produktową spółek ubezpieczeniowych grupy. Dzięki chmurze aplikacje sprzedażowe mogą być ciągle rozwijane i dopasowywane do potrzeb kilku milionów klientów, tysięcy przedsiębiorstw, agentów ubezpieczeniowych i brokerów, a firma jest w stanie testować i wdrażać nowe rozwiązania znacznie szybciej niż dotychczas. To największa transformacja chmurowa w polskim sektorze ubezpieczeniowym.

Organizacje na całym świecie reagują na zmieniające się preferencje konsumentów, dla których cyfrowe rozwiązania stały się istotnym elementem życia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, głównie za sprawą pandemii, skłonność klientów do zakupu ubezpieczeń w kanałach cyfrowych wzrosła o 10 proc. z poziomu 44 do 54, a wykorzystanie kanału mobilnego aż o 14 proc. – do 37 proc. Ten trend będzie się pogłębiał, o czym świadczy niezmienne od lat postrzeganie przez liderów sektora ubezpieczeń transformacji technologicznej jako priorytetu całego sektora [1].

Klienci i partnerzy w centrum transformacji

ERGO Hestia w transformacji cyfrowej na pierwszym miejscu stawia klientów, by pomóc im dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Od ponad 30 lat firma łączy swoją wiedzę branżową z najnowszymi technologiami, aby tworzyć cyfrowe usługi oraz aplikacje dla ubezpieczycieli każdej wielkości.

W ciągu ostatnich lat spółki Grupy wprowadziły zaawansowane systemy sprzedażowe, takie jak iHestia, wykorzystały automatyzację wewnętrznych, powtarzalnych procesów, oraz zastosowały technologię blockchain. Fundamentem wszystkich tych rozwiązań jest modernizacja infrastruktury informatycznej i zastosowanie chmury obliczeniowej.

„Zamiana klasycznej, stacjonarnej infrastruktury IT na rozwiązania chmurowe stanowi jeden z głównych tematów w zespołach informatycznych organizacji finansowych w Europie. Branża ubezpieczeniowa w Polsce nie jest wyjątkiem i w coraz większym stopniu korzysta z chmury. Możliwość jej wykorzystania dostrzegano w wielu sektorach działalności ERGO Hestii” – mówi Dirk Schautes, członek zarządu Grupy ERGO Hestia.

Rynek ubezpieczeń sięga po innowacje

Grupa ERGO Hestia zapewnia ochronę kilku milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom przedsiębiorstw. Jednak w ostatnich miesiącach niezbędne okazało się przyjęcie optymalnego modelu funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości, który zapewni ciągłość działania w nieprzewidywalnych, trudnych warunkach rynkowych, a w codziennej rzeczywistości biznesowej pozwoli szybciej opracowywać innowacyjne produkty i wprowadzać je na rynek. Dlatego też grupa przyjęła podejście cloud-first, które pozwoli jej przyspieszyć transformację cyfrową.

„Wybraliśmy najlepszy moment na tę zaawansowaną transformację. Jesteśmy w sytuacji, kiedy większość urządzeń i komponentów jest niedostępna lub czas oczekiwania na nie jest bardzo długi. Chmura ten problem eliminuje – nie będziemy uzależnieni od ograniczonego łańcucha dostaw” – mówi Bartosz Dołkowski, dyrektor Departamentu IT Grupy ERGO Hestia.

Dzięki chmurze aplikacje sprzedażowe mogą być ciągle ulepszane, a dostępy do nich jeszcze szybsze i dogodniejsze. Podobny potencjał widziano w skróceniu time-to-market produktów ubezpieczeniowych czy w możliwościach rozwoju monitoringu oraz optymalizacji systemów za pomocą technologii Dynatrace.

„Przenosząc nasze zasoby ze środowiska on-premise do chmury oraz automatyzując wybrane procesy skróciliśmy czas realizacji wielu operacji. Na przykład uruchamianie usług bezpieczeństwa w całej organizacji trwało do tej pory 6 do 8 tygodni. Dzisiaj to kwestia jednej godziny” – mówi Tomasz Tyrkin, dyrektor ds. inwestycji i kontroli w Departamencie IT Grupy ERGO Hestia.

Wykorzystując środowisko Microsoft Azure ERGO Hestia przeniosła część zasobów do chmury, jak również rozszerzyła swoją działalność, aby jeszcze lepiej wspierać swoich klientów.

„Kompleksowe podejście to warunek osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z chmury. Precyzyjna część analityczna projektu pozwoliła określić i zweryfikować kluczowe potrzeby oraz oczekiwania biznesowe, a także zaplanować kolejne etapy projektu. Wspieraliśmy ERGO Hestię na każdym z nich – uczestnicząc nie tylko w zmianie technologicznej, ale też organizacyjnej. Zapewniliśmy klientowi wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu modelu operacyjnego oraz pozyskaniu nowych kompetencji. Wspólnie stworzyliśmy cloud competence center, czyli chmurowe centrum kompetencji. Transformacja chmurowa to dla ERGO Hestii wyższy poziom bezpieczeństwa, szybszy time-to-market, większa niezawodność, elastyczność, a także precyzyjny model licencjonowania i rozliczania kosztów. Oznacza także zmianę filozofii dostarczania nowych produktów” – mówi Łukasz Marczyk, Managing Director odpowiedzialny za praktykę ubezpieczeniową w Accenture w Polsce.

Cyfryzacja w strategii sektora ubezpieczeń

W przypadku ERGO Hestii transformacja realizowana pod nazwą journey2cloud, była poprzedzona przygotowaniem strategii, a zwieńczona długoterminowym i odpowiednim zarządzaniem chmurą. Takie podejście daje gwarancję pokonania kluczowych barier, uzyskania korzyści biznesowych i stworzenia potencjału dalszego rozwoju.

„Widzimy wzrost zaufania do chmury, spowodowany wymiernymi korzyściami, jakie ma z niej sektor ubezpieczeń i finansów. Obserwujemy, że firmy ubezpieczeniowe podchodzą do tego tematu strategicznie. To jedyna droga, aby nie tylko dotrzymać kroku liderom branży, odpowiedzieć na oczekiwania klientów i z sukcesem konkurować z innymi graczami, ale także droga do zwiększenia innowacyjności sektora i rozwoju ważnej gałęzi w polskiej gospodarce” – mówi Marcin Matuszewski, Senior Account Executive w polskim oddziale Microsoft.

ERGO Hestia myśli przyszłościowo – z każdym kolejnym rokiem chmura daje nowe możliwości w zakresie wdrażania innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań, dotychczas niedostępnych.

„Dodatkowo chmura dzięki wykorzystaniu nowoczesnych architektur danych, usług analitycznych i sztucznej inteligencji pozwoli ERGO Hestii na dalsze, nowe źródła przewagi konkurencyjnej” – dodaje Łukasz Marczyk.

„Wszyscy dostrzegamy korzyści z transformacji w naszej codziennej pracy, które tak naprawdę trudno zliczyć. Wdrożenie wymagało pracy na ogromną skalę. To są nowe kompetencje dla pracowników Departamentu IT, nowy etap w życiu firmy. Nie mamy wątpliwości, że to wielka fundamentalna zmiana, która zostanie z nami na wiele lat” – podsumowuje Bartosz Dołkowski.

Chmurowa transformacja wpisuje się ponadto w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia.

[1] Chmura obliczeniowa w sektorze ubezpieczeniowym na świecie i w Polsce, raport opracowany przez Accenture wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń, 2021

Źródło informacji: ERGO Hestia

 


Source link

Leave a Comment