imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Ekonomiści PKO Banku Polskiego: w tym roku wzrost PKB o 3,7 proc., w przyszłym – o 3,8 proc.

4_26.jpg


Ekonomiści PKO Banku Polskiego utrzymują prognozę wzrostu polskiego PKB ogółem o 3,7 proc. w tym roku i wzrost o 3,8 proc. w 2025 r. W ocenie ekspertów, średnioroczna inflacja w roku bieżącym wyniesie 3,5 procent, a w przyszłym roku będzie to 4,5 procent.

„W globalnym i krajowym otoczeniu gospodarczym nie przybywa powodów do bólu głowy. Mamy raczej do czynienia z normalizowaniem się otoczenia makroekonomicznego. Trwa >>miękkie lądowanie<< globalnej gospodarki. Nawet zbyt miękkie, bo rynek pracy pozostaje uparcie mocny i to wzbudza obawy amerykańskiego banku centralnego, czy uda się trwale sprowadzić inflację do celu. Dlatego opóźniają się obniżki stóp procentowych Fed” – powiedział Piotr Bujak, Główny Ekonomista PKO Banku Polskiego.

W strefie euro pojawiają się oznaki ożywienia gospodarczego. Pomaga w tym spadek cen energii, rozpoczęty proces obniżek stóp procentowych i fakt, że europejska waluta pozostaje słaba.

„Jest również szansa na przyspieszenie w gospodarce Chin, co sprzyjałoby realizacji powszechnie oczekiwanego scenariusza przyspieszenia całej globalnej gospodarki w najbliższych kwartałach i latach, ale kwestie geopolityczne i wojna handlowa między Chinami a Zachodem są istotnymi czynnikami ryzyka. Wojny handlowe ulegają obecnie zaostrzeniu – chodzi o cła na chińskie samochody elektryczne, które zaczynają zalewać rynki w Europie. To może zmącić pozytywny obraz światowej gospodarki na najbliższe kwartały i lata” – zaznaczył Bujak.

W kraju I kwartał 2024 r. przyniósł oczekiwane ożywienie gospodarcze, ale nie spełniły się najbardziej pozytywne scenariusze, jeśli chodzi o wzrost PKB ogółem.

„Nasz szacunek na poziomie dwóch procent się zmaterializował – 2 procent wzrostu rok do roku. Konsumpcja okazała się jeszcze silniejsza niż przewidywaliśmy, a inwestycje słabsze. I to powoduje pewne zmiany w naszych prognozach wzrostu gospodarczego, które dotyczą samej struktury. Utrzymujemy prognozę wzrostu PKB ogółem o 3,7 procent w tym roku, 3,8 procent w przyszłym” – dodał Bujak.

Główny ekonomista PKO BP określił sytuację na polskim rynku pracy jako „pełną paradoksów”.

„Mimo ożywienia gospodarczego, następuje znaczny spadek popytu na pracę. To efekt nominalnego spowolnienia gospodarki i ograniczania kosztów przez firmy, a spadkowi zatrudnienia towarzyszy niskie bezrobocie dzięki spadkowi liczby osób w wieku produkcyjnym i pogorszeniu salda migracji oraz przyspieszenie płac, czego powodem jest duża podwyżka płacy minimalnej i płac w sferze budżetowej. Pozytywnie oceniamy zapowiedzi rządu, że podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku miałaby wynieść tylko 7,6 procent, a płac w sferze budżetowej 4,1 proc.” – zaznaczył Bujak.

Marta Petka-Zagajewska, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego, zaznaczyła z kolei, że prognoza ekspertów banku co do średniej rocznej inflacji w roku 2024 nie zmienia się.

„Po stronie inflacyjnej cały czas jesteśmy w trendzie, w którym rzeczywistość nas pozytywnie zaskakuje. Odkąd trend spadkowy inflacji się zaczął, to linie pokazujące prognozę są dużo wyżej od kolejnych realizacji” – powiedziała Petka-Zagajewska. Zwróciła też uwagę, że inflacja bazowa spadła poniżej 4 proc.

Jak podkreśliła, w przyszłym roku inflacja będzie jednak wyższa niż w tym.

„W 2024 roku średniorocznie wyniesie 3,5 procent, w przyszłym roku średniorocznie będzie to 4,5 procent. W dużym stopniu wynika to z górki inflacyjnej, którą według nas zobaczymy na koniec pierwszego kwartału 2025 roku. Zakładamy, że ceny energii zostaną uwolnione od stycznia, co oznaczałoby kilkunastoprocentowy wzrost cen energii. Będzie to podbijać inflację” – dodała Petka-Zagajewska.

W jej ocenie, uzasadnione jest „ostrożne” rozpoczęcie obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku.

„Polityka pieniężna w Polsce jest w tej chwili naprawdę silnie restrykcyjna, co tłumi inflację, ale też ogranicza ożywienie gospodarcze” – dodał Piotr Bujak.

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego podkreślił, że w tym roku rynki finansowe i gospodarka światowa oraz Polska wpisują się w umiarkowanie optymistyczny obraz makroekonomiczny.

„Chociaż towarzyszy temu duża niepewność, która ma źródło w samych procesach gospodarczych, a także w geopolityce: sytuacji na Bliskim Wschodzie, wyborach we Francji, a z punktu widzenia światowej gospodarki – także wyborów w Meksyku i w Indiach. Oczywiście, najważniejsze wybory, odbędą się jesienią tego roku w USA” – powiedział Adamiak.

Zdaniem Adamiaka bez złagodzenia polityki monetarnej nie będzie możliwe podtrzymanie dobrej kondycji gospodarki amerykańskiej, a to złagodzenie będzie możliwe, kiedy bank centralny USA nabierze przekonania, że trend dezinflacyjny jest trwały.

„To ma istotne znaczenie z punktu widzenia polskiego rynku obligacji, który w tym roku nie zachwyca. Zaczynaliśmy rok z rentownościami niewiele powyżej 5 procent, w tej chwili mamy >>dłuższe<< papiery sektora pięcioletniego wyraźnie powyżej 5,5 procent” – dodał Adamiak.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment