imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

EKG: rośnie zainteresowanie tanią energią jądrową z SMR-ów

1_10.jpg


Fot. PAP/ S. Leszczyński (1)

Przyspieszają prace nad włączeniem taniej, stabilnej i niezależnej od warunków pogodowych energii jądrowej do miksu energetycznego Polski. W odróżnieniu od programu rządowego, który zakłada uruchomienie wielkoskalowej elektrowni atomowej w 2033 r., KGHM i Tauron widzą przyszłość energetyki jądrowej w SMR – małych reaktorach modułowych, które zostaną uruchomione już w 2029 r.

O koncepcji małych reaktorów modułowych (SMR), ich komercyjnej dostępności i miejscu w docelowym miksie energii w Polsce oraz znaczeniu wielkich i mniejszych źródeł energii jądrowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w trakcie debaty „Energetyka jądrowa”.

„KGHM w zeszłym roku podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z firmą NuScale. Oczywiście myśleliśmy dokładnie o naszych potrzebach, ale widzimy teraz zainteresowanie firmy Tauron, która patrzy na tego typu rozwiązania, właśnie nie dużego atomu, ale małego, dedykowanego dla przemysłu, dla firm. Cieszymy się z tej współpracy, stąd zawarty list intencyjny” – powiedział Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Podpisany 20 kwietnia między KGHM Polska Miedź S.A. a Tauronem Polska Energia S.A. list intencyjny dotyczy współpracy w zakresie w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

„Tauron poszukuje swojego optymalnego miejsca biznesowego w energetyce. Zamierzamy być nie tylko sprzedawcą energii, ale też producentem. Szukamy rozwiązania, dlatego chcemy poznać technologie SMR-owe, mieć dostęp do technologii NuScale, żeby przeszczepić ją na grunt polski” – zaznaczył Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem, Tauron Polska Energia S.A.

KGHM 14 lutego 2022 r. podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale, która jako jedyna posiada licencję amerykańskiego regulatora NRC. Umowa przewiduje wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej sześć reaktorów SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją rozszerzenia do dwunastu reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku.

„Technologia jest znana, bo to jest technologia reaktorów lekkowodnych ciśnieniowych, stosowana w klasycznych reaktorach atomowych i reaktorach, które od lat sześćdziesiątych zasilają okręty marynarki wojennej. Natomiast sama konstrukcja – to w tym sensie jest to nowość i te prace trwają od 2002, 2003 r.” – wyjaśnił Piotr Podgórski.

W technologii NuScale pojedynczy reaktor o mocy 77 MWe, który na plac budowy dociera w trzech częściach do montażu na miejscu, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i średnicy 4,5 metra. Reaktory są wyposażone w pasywne, niewymagające zewnętrznego zasilania systemy bezpieczeństwa, które w razie awaryjnego wyłączenia są w stanie chłodzić reaktor przez 30 dni.
 
Zdaniem ekspertów amerykańska technologia idealnie nadaje się do zastąpienia bloków energetycznych w obecnych elektrowniach węglowych. Tauron Polska Energia zakłada lokowanie SMR-ów w lokalizacjach własnych elektrowni węglowych i wydziela pod tym kątem tereny z aktywów przygotowywanych do przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Przedstawiciele obu firm oczekują przyspieszenia prac nad zmianą ustawy Prawo Atomowe i rozporządzeń wykonawczych pod kątem technologii SMR, bo obecna ustawa określa np. zakres działania urządzeń wyłącznie w technologii wielkoskalowej.

„Dzisiaj mamy legislację do dużego atomu, a oczekujemy też legislacji dla małego atomu, która pozwalałaby określić warunki dla stosowania SMR-ów w miejscach dzisiejszych elektrowni, na terenach uprzemysłowionych, gdzie mamy pozwolenia środowiskowe i mamy węzły Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – wyjaśnił Jerzy Topolski.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment