imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

EKG 2023: startuje II edycja Europejskiego Forum Młodych Liderów

1_106.jpg


PAP/C. Piwowarski (1)

Nierówności w dostępie do edukacji, zatrudnienia, mieszkalnictwa i mobilności w różnych regionach UE wymagają włączenia młodzieży do głównego nurtu polityki europejskiej. Służy temu m.in. Europejskie Forum Młodych Liderów (EFML). „Tworzymy formy współpracy między młodymi ludźmi w formule międzynarodowej” – mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

II Europejskie Forum Młodych Liderów (EFML), zainaugurowane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, to platforma wymiany doświadczeń, w ramach której 250 młodych aktywistów z całej Unii Europejskiej, studenci i przedstawiciele biznesu dyskutują przez trzy dni o Europie, przywództwie, przyszłości oraz miejscu młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym. Opracowane przez EFML wnioski i rekomendacje zostaną przekazane Komisji Europejskiej.

„Ci młodzi ludzie za moment będą liderami w różnych sferach życia, w samorządach, w polityce, w biznesie. Będą młodymi naukowcami, którzy stworzą ciekawe rozwiązania do wykorzystania w nauce, gospodarce, przestrzeni społecznej. Chcemy tych młodych ludzi z różnych części Europy i spoza UE przybliżyć do świata społeczno-gospodarczego” – podkreślił dr hab. Paweł Poszytek.

Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wskazał, że EFML to inicjatywa, którą FRSE wraz z zarządzanymi przez nią organizacjami: Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz Europejskim Korpusem Solidarności rozpoczęła w 2022 r. – Europejskim Roku Młodzieży, jednak spotkania z młodzieżą organizowane w ramach zarządzanych przez Fundację programów odbywają się od kilkudziesięciu lat. 

„Rok 2023 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Umiejętności. Wiemy, jak przygotowywać młodzież, jak ją wyposażyć w kompetencje, które pomogą dobrze odnaleźć się na rynku pracy, zrewolucjonizowanym technologicznie na skalę dotychczas niespotykaną” – zaznaczył dr hab. Paweł Poszytek.

Dodał, że najważniejszą kompetencją przyszłości będzie sprawna i efektywna komunikacja, ponieważ praca w dużej mierze będzie opierać się na zespołach interdyscyplinarnych, gdzie konieczna stanie się mediacja pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. Natomiast drugą ważną umiejętnością będzie komunikowanie się z maszynami.

Młodzi aktywiści przekonują, że obiegowe opinie na temat „Pokolenia Z”, zarzucające młodzieży m.in. niski poziom lojalności wobec pracodawcy, niezdolność do dużego wysiłku i poświęceń oraz postawę roszczeniową, są niezgodne z prawdą. 

„Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach chcą czegoś więcej niż to było oczekiwane przez starsze pokolenia. Mamy możliwości takie, jak program Erasmus. Świat stoi dla nas otworem, to stworzyło nas – pokolenie, które chce o siebie walczyć, jest otwarte, chce zmieniać siebie i świat wokół” – mówiła Dominika Guzik, prezeska Erasmus Student Network Poland.

Wtórował jej Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

„To pokolenie poszukujące lepszego świata. Mamy XXI wiek, technologie otworzyły młodym ludziom możliwość zmiany świata poprzez wspieranie lokalnej społeczności, ale też działań na poziomie krajowym i globalnym” – wyjaśnił. 

W opinii dyrektora FRSE im szersza oferta dla młodych ludzi, tym więcej z tego skorzystają. Stąd pytanie raczej do starszych liderów, czy mają dla młodzieży konkretną ofertę.

„Przez ostatnie sześć lat wysłaliśmy na kilkumiesięczne zagraniczne staże zawodowe 100 tys. młodych osób z Polski. Jechali m.in. do fabryk samochodów w Niemczech, na staże do hoteli i restauracji we Francji i Portugalii. Mówię o najczęściej powtarzającym się modelu praktyk, jednak wśród tych 100 tys. ludzi były osoby reprezentujące różne branże zawodowe i różne przestrzenie społeczne” – zaznaczył dr hab. Paweł Poszytek.

Dodał, że Europejski Rok Umiejętności to również organizowane przez FRSE we wrześniu 2023 r. branżowe Mistrzostwa Europy EuroSkills Gdańsk 2023. Międzynarodowe media już okrzyknęły tę inicjatywę największym, niesportowym, europejskim wydarzeniem roku 2023.

Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment