imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

E-LAND Innople wybiera usługi wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP S/4 HANA

C0158_-_PR_-_E-Land_Korea_Client_2400x2400_bizwire.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Dzięki temu południowokoreański konglomerat znacznie ograniczy roczne koszty utrzymania, zaoszczędzone w ten sposób środki inwestując w kolejne innowacyjne projekty.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że zespół E-LAND Innople, specjalizujący się w IT podmiot powiązany z południowokoreańskim konglomeratem E-Land Group, skorzysta z jego usług wsparcia w zakresie oprogramowania SAP. Decyzja ta poskutkuje radykalnym zmniejszeniem rocznych kosztów utrzymania po stronie E-LAND, uwalniając środki na opracowywanie nowych technologii informatycznych, transformację cyfrową i rozwój działalności w sieci.

Wiadomość zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005081/en/.

Wsparcie Rimini Street zwiększa zwinność biznesową

E-LAND Innople dostarcza rozwiązania IT w różnych branżach, w tym branży modowej, dystrybucyjnej, hotelowej, restauracyjnej i budowlanej. Spółka odpowiada za obsługę IT w E-Land Group, w tym zarządzanie oprogramowaniem ERP, sztuczną inteligencję i Big Data, odgrywając czołową rolę w wielu pomyślnie realizowanych nowatorskich przedsięwzięciach inwestycyjnych w obszarze transformacji cyfrowej. Ponadto realizuje ona zwinną strategię innowacji mającą na celu szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym i pojawianie się nowych technologii.

Wśród powodów, dla których zespół E-LAND Innople zainteresował się usługami Rimini Street, można wymienić oferowane przez nią możliwości w zakresie bezpieczeństwa, niezawodność i wysokiej klasy usługi wsparcia świadczone przez międzynarodowy zespół cieszący się w branży dużym uznaniem klientów. Wsparcie Rimini Street zapewniane jest w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby biznesowe E-LAND Innople, w tym potrzebę ograniczenia kosztów w związku z czynnikami zewnętrznymi takimi jak pandemia, jak również podniesienia jakości usług. Spółkę szczególnie interesowała możliwość świadczenia przez Rimini Street usług wsparcia bez względu na to, czy producenci oprogramowania zakończyli zapewnianie pełnego wsparcia dla jego istniejących wersji.

Na początku inżynierowie Rimini Street przeprowadzili kompleksową analizę działalności i infrastruktury cyfrowej E-LAND Innople, w tym obszarów, które wymagały ograniczenia kosztów. W rezultacie Rimini Street pełniła funkcję autentycznego konsultanta w zakresie IT, dając coś więcej niż tylko zewnętrzne wsparcie zorientowane na uzyskanie oszczędności.

„E-LAND Innople poszukiwał sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania oprogramowania ERP po wykazaniu w wewnętrznej kontroli możliwości wprowadzenia zmian w utrzymaniu SAP, które prowadziłyby do radykalnego obniżenia kosztów operacyjnych – powiedział Kim Ji-won, dyrektor generalny E-LAND Innople. – Oszczędności to tylko jeden z aspektów tego przedsięwzięcia. Przydzieleni do projektu inżynierowie SAP z Rimini Street wykazują się błyskawicznym reagowaniem i rozwiązywaniem problemów, co pozwala nam na szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji biznesowych”.

W ramach współpracy z Rimini firma E-LAND Innople nie tyko otrzymuje doskonałe usługi wsparcia, ale również znacznie ogranicza koszty utrzymania systemu ERP dzięki szybkiemu i profesjonalnemu rozwiązywaniu problemów w obszarze IT. Dzięki oszczędnościom E-LAND Innople będzie mogła skupić się na wprowadzeniu obecnej usługi w innych podmiotach należących do E-Land Group, a także udoskonaleniu własnych usług integracji oprogramowania z systemami firm dystrybucyjnych, modowych i logistycznych należących do E-Land Group, w tym systemami SAP ERP.

Wyższy poziom wsparcia potrzeb biznesowych

E-LAND Innople współpracuje bezpośrednio z przydzielonymi inżynierami, którzy gwarantują błyskawiczną i profesjonalną obsługę w zakresie wsparcia i utrzymania. Podobnie do wszystkich klientów Rimini Street E-LAND Innople czerpie korzyści z oferowanego przez Rimini wysokiej klasy elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym z najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), która przewiduje 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich niecierpiących zwłoki zdarzeń o Priorytecie 1 oraz całoroczną i całodobową dostępność miejscowych inżynierów udzielających wsparcia we wszystkich problemach związanych z oprogramowaniem. Podobnie jak wszystkim klientom, również E-LAND Innople przydzielono głównego specjalistę ds. wsparcia z ok. 20-letnim doświadczeniem w obsłudze oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz działający przy nim zespół specjalistów funkcjonalnych i technicznych.

„Większość czołowych firm w Korei, w tym E-LAND Innople, skupia się na wdrażaniu innowacji w warunkach silnej konkurencji rynkowej – powiedział Hyungwook Kevin Kim, dyrektor regionalny Rimini Street w Korei. – Rimini Street pomaga klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną i przyspieszyć rozwój działalności poprzez radykalne obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania, która mają istotny udział w kosztach operacyjnych związanych z IT, i przeznaczenie powstałych w ten sposób oszczędności na kolejne innowacje biznesowe”.

Rimini Street cały czas rozwija swoją ofertę rozwiązań, które pozwalają organizacjom takim jak E-LAND Innople wytyczać inteligentne ścieżki długofalowego rozwoju działalności poprzez wsparcie w optymalizacji, rozwoju i transformacji ich infrastruktury technologicznej.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd blisko 4,7 tys. organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005081/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Meredith Payette

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (312) 515-4736

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment