imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Dr Mosiejko: pod koniec ub. roku Polacy zgromadzili na kontach rekordowe 859 mld zł

00066000_0.jpg


Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych były depozyty bieżące rozliczeniowe, których wartość wyniosła 859 mld zł w III kwartale 2021 roku, co oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu od 2003 roku – przypomniał dr Leszek Mosiejko.

Ekonomista, który w ramach projektu Prasowa Akademia Pieniądza poprowadził szkolenie na temat oszczędzania i inwestowania przypomniał, że wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji: rzeczowe, finansowe i niematerialne.

„Istotą inwestycji rzeczowych jest powiększanie zasobów niefinansowych inwestora poprzez zakup dóbr rzeczowych o relatywnie dużej i unikatowej wartości, jak np. nieruchomości. Inwestycje finansowe polegają na angażowaniu kapitału w innym podmiocie gospodarczym. Zalicza się do nich zakup i sprzedaż papierów wartościowych, to znaczy: akcji, obligacji czy bonów skarbowych. Inwestycje niematerialne to nakłady poniesione na kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników oraz nakłady miedzy innymi na: promocję i marketing, systemy informatyczne oraz pozyskiwanie patentów i licencji” – wyjaśnił dr Mosiejko.

Ekonomista zwrócił uwagę, że największy udział inwestycji gospodarstw domowych w Polsce przypada na inwestycje w postaci udziałów kapitałowych (12%), akcji nienotowanych (6%), udziałów lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (5,7%) oraz akcji notowanych (3,8%).

Więcej na temat tego jak oszczędzają i inwestują Polacy można się dowiedzieć ze szkolenia online, które jest dostępne dla zarejestrowanych uczestników projektu Prasowa Akademia Pieniądza pod adresem: https://akademia.pap.pl.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment