imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Delegacja europosłów zaniepokojona dobrostanem zwierząt wywożonych z UE

krowy.jpg


Fot. European Union, 2010

Państwa Unii Europejskiej muszą lepiej koordynować wydawanie zezwoleń i kontroli transportu żywych zwierząt oraz potrzebują aktualizacji przepisów na rzecz ich ochrony – oświadczyła deputowana Tilly Metz (Zieloni, Luksemburg).

Metz, przewodnicząca komisji śledczej PE ds. ochrony zwierząt podczas transportu (ANIT), w grupie dziewięciu parlamentarzystów złożyła w dniach 20-22 września wizytę w Bułgarii, by omówić wdrażanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i możliwe sposoby ich poprawy.

„Masowy przepływ żywych zwierząt przez granicę bułgarsko-turecką jest problemem, z którym władze bułgarskie nie mogą sobie poradzić samodzielnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że bardzo niewiele wywożonych zwierząt pochodzi z bułgarskich gospodarstw. Ta misja pomogła nam wyraźniej dostrzec, że państwa członkowskie muszą lepiej koordynować wydawanie zezwoleń i kontroli transportu żywych zwierząt oraz że UE potrzebuje zaktualizowanych przepisów dotyczących ochrony tych zwierząt” – powiedziała Metz po wizycie.

Delegacja Parlamentu Europejskiego odwiedziła bułgarsko-tureckie przejście graniczne Kapitan Andreewo oraz spotkała się z wiceministrami rolnictwa, urzędnikami, bułgarskimi lekarzami weterynarii a nawet kierowcami pojazdów do przewozu zwierząt .

„Kapitan Andreewo, do którego delegacja dotarła drugiego dnia misji, jest jedną z głównych bram eksportu żywych zwierząt do krajów trzecich drogą lądową. Każdego roku od 150 000 do 250 000 zwierząt opuszcza Unię Europejską, przekraczając granicę bułgarsko-turecką i podróżując dalej na wschód. Delegację zaskoczyła wiadomość o nieznacznym spadku liczby zwierząt przechodzących w ostatnich latach, co można wiązać ze wzrostem eksportu drogą morską w innych europejskich lokalizacjach” – relacjonowała Metz.

Delegacja oceniła, że pomimo wysiłków władz lokalnych oraz pracy organizacji pozarządowych jest jasne, że rozporządzenia dotyczące transportu żywych zwierząt są powszechnie naruszane.

„Czas transportu jest często zbyt długi, zwierzęta są zbyt młode, aby podróżować bezpiecznie, brakuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę lub żywność oraz występują problemy ze stresem cieplnym z powodu wysokich temperatur, jakie panują w regionie w miesiącach letnich. Delegację poinformowano również, że dostępne miejsca wypoczynku nie są systematycznie wykorzystywane” – powiedziała Metz.

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu powstała w czerwcu 2020 r. w celu zbadania domniemanych naruszeń w zakresie stosowaniu prawa UE dotyczącego tego problemu.

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment