imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

DB Cargo Polska konsekwentnie na torach zrównoważonego rozwoju

DOC.20220526.42558350.1.jpg


DB Cargo Polska partnerem Targów CSR • Premiera raportu zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska • Panel dyskusyjny „Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes”

Grupa DB Cargo Polska po raz trzeci była obecna na największym wydarzeniu poświęconym odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi – targach CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Po raz pierwszy firma zdecydowała się zostać partnerem tego wydarzenia.

Podczas targów zaprezentowany został „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska za lata 2019-2020”. Przygotowana publikacja to podsumowanie działalności niefinansowej firmy w obszarze środowiskowym, społecznym oraz w zakresie ładu korporacyjnego.

„DB Cargo Polska przykłada wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na środowisko – stąd nasza aktywność w tym zakresie oraz obecność na targach CSR. DB Cargo Polska jako pierwsza firma kolejowa rozpoczęła regularny pomiar wpływu i od 2017 roku publikuje analizy w tym zakresie. Tegoroczny raport różni się od poprzednich. Jego zakres zbliża nas do perspektywy obowiązkowej sprawozdawczości niefinansowej w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego” – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska. „Cieszę się, że miałem okazję wymienić poglądy na ten temat z uczestnikami targów oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym, w którym poruszone zostały zagadnienia tak ważne dla naszej przyszłości . Serdecznie dziękuję i liczę, że nasz Raport będzie inspiracją do podejmowania dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” – dodaje.

Firma zorganizowała dyskusję panelową pt. „Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes”. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, który w formule online wprowadził publiczność w temat przewodni dyskusji; prof. Aleksandra Kuzior z Politechniki Śląskiej, prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza; Katarzyna Marciniak, członkini zarządu DB Cargo Polska do spraw finansowych i Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska.

„Zrównoważony rozwój, pomiar wpływu i świadome nim zarządzanie już niedługo przestaną być dobrowolnym wyborem, a staną się prawnym obowiązkiem. Obok raportowania wskaźników finansowych, podmioty gospodarcze będą zobowiązane ujawniać także wskaźniki niefinansowe. Intencją jest tu rzeczywiste wsparcie realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku” – mówi prof. Halina Brdulak. „W sektorze TSL, kolej – jako najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu, gdzie każda przewieziona tona ładunku zmniejsza emisję CO2 o 80% w porównaniu do transportu drogowego – jest pierwszym wyborem w zakresie realizacji wyznaczonych celów w obszarze środowiska naturalnego” – dodaje.

Podczas targów ogłoszono wyniki badania Diversity IN Check. DB Cargo Polska znalazła się na liście 38 firm uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję w organizacji i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Zaprezentowano również 20 edycję raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w którym znalazło się dziesięć inicjatyw DB Cargo Polska w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.

„Prezentując swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, DB Cargo Polska chce zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem zrównoważonego transportu oraz orientację na cele środowiskowe” – mówi Katarzyna Marciniak, członkini zarządu DB Cargo Polska. „Jesteśmy świadomi, że redukcja oddziaływania środowiskowego wiąże się niejednokrotnie z dodatkowymi kosztami. Wygenerowana w ten sposób wartość dodana dla naszych klientów i innych interesariuszy przewyższa jednak wartość ponoszonych nakładów” – dodaje.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska: https://tiny.pl/964v3

DB Cargo Polska S.A oraz DB Schenker Logistics (Schenker Sp. z o.o.) należą do koncernu Deutsche Bahn AG. DB Cargo Polska oferuje kompleksowe usługi transportowe i logistyczne w obszarze towarowego transportu kolejowego w ramach pan -Europejskiej sieci DB Cargo AG. DB Schenker Logistics (Schenker Sp. z o.o.) oferuje pełny zakres rozwiązań logistyczno-spedycyjnych, transport lądowy, lotniczy, oceaniczny i magazynowanie.

Źródło informacji: DB Cargo Polska

 


Source link

Leave a Comment