imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Czy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny już czci Antychrysta ?!

ak00

Strona główna &gt Polska &gt Czy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny już czci Antychrysta ?! Czy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny już czci Antychrysta ?! Jan Polska

Czy w PAKP-ie ogłosili i wysławiali już narodziny Antychrysta ?!

W ostatnim Liście Bożonarodzeniowym „świętego” Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego znajduje się takie oto wezwanie tegoż Listu: „Z pobożnością pokłońmy się przed leżącym w żłóbku Panem świata (J.9,5)” Za: http://www.wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=2100 Komentarz prawosławnego czytelnika W-P: Czyżby Antychryst – książę i władca tego świata już im się narodził ? Władcą tego świata jak i księciem świata (w Wulgacie (łac.) Princeps huius mundi) lub, według Biblii, Panem tego świata określa się szatana o czym naucza nas Chrystus w Ewangelii Świętego Jana Apostoła (12,31 i 14,30). Fragment z Pisma Świętego do którego odwołują się polscy herezjarchowie nic nam tutaj nie wyjaśnia, poniżej ten cytat: „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J9,5). Ktoś powie, że jakoby czepiam się pomyłki. Jednak to nie jedyna taka nieznajomość nauki patrystycznej i przesiąknięcie duchem tego świata – duchem Antychrysta. Zaglądamy do tłumaczenia bożonarodzeniowej służby prawosławnego kapłana, ks.Henryka Paprockiego, a tam w piątej pieśni kanonu Jutrzni czytamy: „Będąc Bogiem świata i Ojcem miłosierdzia posłałeś nam Twego Anioła Wielkiej Rady, dającego pokój, przeto my, przywiedzeni do światłości poznania Boga, wstawszy w nocy sławimy Ciebie, Przyjacielu człowieka” (?! – φιλάνθρωπε -> человеколюбче -> już lepiej miłujący człowieka). (za: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/tum-14-boze-narodzenie.pdf) Bogiem Świata ? Zaglądamy do greckiego oryginału (Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,…) a tam nie ma Theos on kosmu lecz Theos os irinis czyli powinno być „Będąc Bogiem pokoju…” a nie świata. Jakiego boga wysławiano i ogłaszano w świątyniach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w tym roku nie jest trudno się domyślić. Z uszanowaniem sługa Boży M. Informacja otrzymana od prawosławnego czytelnika portalu W-P w dniu 11.01.2019. Red. W-P składa podziękowania.

antychrystczasy ostatecznePolski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment