imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Certyfikacja? A co to? | PAP MediaRoom portal.

DOC.20220901.43327666.PZPN_.jpg


PZPN

PZPN

Nasze życie opiera się na ocenianiu i porównywaniu. Nie tylko szkoła, ale całe wychowanie dziecka, wyznacza czy podejmowane przez nas działania są dobre, czy złe. Od małego jesteśmy oceniani i porównywani, co potem przekłada się na całość naszego życia zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Potwierdzeniem tego, jak sobie radzimy, są kolejne świadectwa, certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia. Ten model przekładamy również na produkty i usługi. Oceniamy je, porównujemy, klasyfikujemy, polecamy, a czasem odradzamy.

Funkcjonujący w społeczeństwie mechanizm prędzej czy później musiał również objąć jeden z najciekawszych fenomenów społecznych ostatniej dekady, jakim bezdyskusyjnie jest dynamiczny rozwój szkółek piłkarskich, pojawiających się na mapie Polski niczym grzyby po deszczu. Na szczęście powstała inicjatywa pozwalająca obiektywnie i merytorycznie ocenić podmioty działające w tym jakże ważnym obszarze. Mowa oczywiście o Programie Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich.

To innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie szkółce piłkarskiej certyfikatu na jednym z czterech poziomów (złotym, srebrnym, brązowym lub zielonym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez nią wielu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączają do elitarnego grona szkółek będących najlepszym miejscem dla dzieci do rozwijania ich piłkarskich umiejętności.

Program certyfikacji ma bardzo ważną rolę do odegrania. Nie tylko dlatego, że wpisuje się we wspomniany wcześniej model funkcjonowania naszego społeczeństwa. Praca z młodzieżą to bardzo specyficzna działalność. Trenerzy pracujący z dziećmi często opierają się na swoim doświadczeniu wypracowanym przez lata pracy w piłce nożnej lub własnej karierze piłkarskiej. Doświadczenie jest nie do zastąpienia, ale musi być również poparte konkretną i usystematyzowaną wiedzą, zgodną ze współczesną metodologią szkolenia właściwą dla określonego wieku piłkarza. Aby móc w pełni wydobyć potencjał drzemiący w młodym zawodniku, trener musi znać jego indywidualne cele i potrzeby. Wszystko to stawia przed trenerami młodzieży bardzo wysokie wymagania. Ich ocenie służy właśnie program certyfikacji.

Jednocześnie program mocno koncentruje się na badaniu i ocenie jakości kadry trenerskiej w naszym kraju. Przeprowadzane w certyfikowanych szkółkach wizyty monitorujące oprócz aspektu oceniającego, mają również niezwykle ważny walor edukacyjny. W ten sposób program nie tylko obiektywnie ocenia obecny poziom poszczególnych szkółek, ale również pozwala na zaplanowanie drogi rozwoju dla własnej organizacji i wprowadzenia jej na kolejne, coraz wyższe poziomy.

Źródło informacji: PZPN

 


Source link

Leave a Comment