imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Blisko 2,5 miliona osób skorzystało z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

szkolenie-PE.jpg


​​​​​​​Systematycznie rośnie liczba osób, które skorzystały ze wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Obecnie to już prawie 2,5 mln uczestników, z czego prawie 60% stanowią kobiety – poinformował resort funduszy i polityki regionalnej.

Pod koniec listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie komitetu monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednym z tematów było podsumowanie dotychczasowego wdrażania programu.

Z informacji MFiPR wynika, że systematycznie rośnie liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w PO WER. Obecnie to już 2 489 697 uczestników, z czego prawie 60% stanowią kobiety. Od wrześniowego posiedzenia Komitetu przybyło aż 80,2 tys. biorących udział w projektach PO WER, co odpowiada populacji takich miast jak Nowy Sącz czy Jelenia Góra.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy niezbędne jest zaktywizowanie grup w najtrudniejszej sytuacji, stąd pomysł na kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia, planowania rozwoju kariery zawodowej i poprawie pozycji na rynku pracy, które jak dotąd otrzymało 3,3 tys. osób z niepełnosprawnościami.

PO WER odpowiada również na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i wzrost przeciętnej długości życia poprzez rozwój kwalifikacji 28 tys. pielęgniarek i położnych oraz 17 tys. lekarzy w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Swoją szansę na realizację stażu, praktyki, wizyty studyjnej, szkolenia, stypendium lub innej aktywności służącej nabyciu nowych umiejętności i kompetencji za granicą wykorzystało dotąd blisko 115 tys. uczestników mobilności ponadnarodowej, głównie uczniów, studentów i nauczycieli.

Sprawne państwo

PO WER to wsparcie nie tylko osób, ale przede wszystkim usprawnianie działania poszczególnych systemów w takich obszarach jak pomoc społeczna, dobre rządzenie, edukacja czy zdrowie.

Dzięki środkom EFS powstało w ramach pilotażu już 39 Centrów Usług Społecznych, a z ich usług skorzystało do tej pory ponad 7,8 tys. osób. CUS to nowa jakość w świadczeniu pomocy społecznej i dostarczaniu usług społecznych mieszkańcom gmin. Dzięki CUS integrującym, koordynującym i zwiększającym dostępność do usług społecznych, poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców.

EFS inwestuje też w poprawę jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną. Dotąd 1,6 tys. POZ wdrożyło działania projakościowe, takie jak uzyskanie akredytacji, wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego lub innego mechanizmu wpływającego na zwiększenie efektywności działań jednostki.

PO WER wspiera także organizacje pozarządowe i partnerów społecznych, by umożliwić im lepsze przygotowanie do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa poprzez przeszkolenie ponad 16 tys. przedstawicieli tych podmiotów z legislacji.

Pula PO WER wykorzystana w 93%

Powoli kończy się perspektywa finansowa 2014-2020, ale wciąż są podejmowane nowe działania, by zagospodarować całość dostępnych w Programie środków. Od wrześniowego posiedzenia Komitetu udało się powiększyć skalę wykorzystanych środków o kolejne 174 mln zł. Tym samym łącznie przyznano dofinansowanie na realizację projektów na 25,1 mld zł.

Polska jest w pierwszej dziesiątce państw europejskich jeśli chodzi o wydatkowanie całości środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod względem liczby uczestników przewyższają nas tylko Włochy – w całej Unii wsparciem z EFS objęto 42,1 mln osób, z czego 14% to Polacy.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment